Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича бере початок у своєму освітянському та науковому зростанні з кафедри фінансів, що була створена в складі Буковинської державної фінансової академії у 1999 році. З того часу кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва формувалась і розвивалась під керівництвом іменитих українських вчених-економістів, докторів економічних наук, професорів П.П. Руснака (1999-2003), В.В. Прядка (2003-2016) та А.Х. Іляшенко (2016).

Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва націлена на підготовку сучасного фахівця, що здатен здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів, і на цій основі сформувати та реалізувати фінансову стратегію забезпечення розвитку як держави, так і окремої компанії чи людини зокрема.

Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва забезпечує підготовку фахівців спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (Професійне спрямування «Державні фінанси», «Фінанси підприємств», «Кредит і банківська справа») та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Професійні спрямування «Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво»). Сьогодні кафедра працює за навчальними планами уніфікованими з навчальними планами класичних університетів, розроблено і впроваджуються нові навчальні плани відповідно до вимог Болонської конвенції та ЗУ «Про вищу освіту».

З 2006 року кафедра фінансів здійснює підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Фінанси і кредит» за денною та заочною формами навчання.

Висококваліфіковані науковці – доктори та кандидати економічних наук, а також провідні фінансисти-практики, які  працюють на кафедрі публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва забезпечують здобуття студентами ґрунтовної теоретичної підготовки та вироблення практичних навичок щодо управління фінансами. Сучасні вимоги часу сприяють динамічному та невпинному росту професійних навиків науково-педагогічних працівників, про що свідчать успішні захисти 16 кандидатських та докторської дисертації за останні 5 років.

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: вдосконалення фінансового механізму інвестиційно-інноваційної діяльності регіонів, вирішення парадигми зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування, науково-теоретичне обґрунтування розвитку фінансових ринків країни тощо.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з базовими підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм (понад 100 договорів), а також з вищими навчальними закладами України, США,Польші, Румунії та Молдови.

Серед випускників кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва висококваліфіковані фахівці в галузі фінансів, які працюють у сфері державного управління, в системі Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Державної фінансової інспекції, Національного банку України, фінансових інститутах, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах.