Відбулася зустріч колективів кафедри фінансів і кредиту та кафедри публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва з метою обговорення змін до освітніх програм

11 квітня 2022 р. на економічному факультеті відбулася зустріч колективів кафедр фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва для обговорення змін до освітніх програм: «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Зі вступним словом до присутніх звернувся завідувач кафедри фінансів і кредиту проф. Петро Опанасович Нікіфоров. Він зазначив, що з метою оптимізації освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» було прийнято спільне рішення двох кафедр про інтеграцію і, як наслідок, – рішення Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича про приєднання кафедри публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва до кафедри фінансів і кредиту з 1 вересня 2022 року. У зв’язку із цим виникла потреба уніфікувати освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Над виконанням такого завдання працювали робочі групи на чолі з гарантами освітніх програм.

Учасниками зібрання ухвалені рішення про розміщення змін до освітніх програм на сайті кафедри фінансів і кредиту для громадського обговорення, а також про організацію зустрічей зі здобувачами вищої освіти даних освітніх програм та зовнішніми стейкголдерами.

Галерея