Вебінар з питань академічної доброчесності для студентів-фінансистів

В  сучасних умовах трансформаційних змін у сфері вищої освіти  України надзвичайно  актуалізуються питання дотримання всіма учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності.

Саме з цього приводу 1 грудня 2021 року кафедрою публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва економічного факультету було організовано вебінар з питань академічної доброчесності для студентів-фінансистів. Співдоповідачами виступили к.е.н., доцент кафедри Корбутяк Аліна Георгіївна та к.е.н, заступник директора бібліотеки ЧНУ ім. Юрія Федьковича Шилюк Олег Іванович. Модератор заходу – завідувач кафедри, к.е.н., доцент Юрій Едуард Олександрович.

На вебінарі було обговорено основні принципи та складові академічної доброчесності, а також умови її порушення та санкції. Студенти цікавилися існуючими якісними безкоштовними програмами перевірки їхніх робіт на плагіат в сучасних умовах.

Галерея