Доктор економічних наук, доцент Островська Н.С. провела загальнофакультетський науковий семінар

На економічному факультеті проведено науковий онлайн-семінар, присвячений питанням функціонування банківської системи України у сучасних умовах на якому із доповіддю д.е.н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Островська Н.С.

У рамках доповіді порушувалось питання роботи банківської системи України в сучасних умовах. Були охарактеризовані новітні методи боротьби з банківськими ризиками. Зокрема,  мова йшла про контролінг ризиків, заходи банківського регулятора щодо їх мінімізації та адаптації для роботи всього фінансового ринку. Були обговорені ризики та методи боротьби з ними, які досі не були притаманні українським банкам, але вони впливають на роботу банківської системи та економіки в цілому і, нажаль, їх не можливо уникнути. Зокрема мова йшла про ризик кіберзлочинності, незалежності регулятора, віртуальних грошей.

Під час жвавої наукової дискусії учасники семінару обговорили напрямки подальших заходів, спрямованих на поліпшення роботи фінансового ринку в цілому та банківської системи зокрема.

В доповіді Учасники семінару обговорили подальші дії покращення роботи фінансового ринку в цілому та банківської системи зокрема. Прийняли рішення брати участь в розробці концепцій для формування банківського законодавства.

Галерея