26-28 жовтня 2022 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Механізм управління розвитком територій», співорганізатором якої виступила кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Партнерство щодо проведення конференцій з проблем державно-приватного партнерства та удосконалення механізмів управління регіональними розвитком з кафедрою економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету (завідувачка кафедри – проф. Якобчук В.П.) триває вже 6 років. Ці конференції виконують роль важливого майданчика для діалогу науковців, представників громадянського суспільства, бізнесу та влади щодо усвідомлення нагальних проблем та реалізації стратегій соціально-економічного розвитку територій.

Цьогорічна конференція відбувається в умовах, коли виклики воєнного часу потребують наукового обґрунтування нагальних проблем та  конкретних пропозицій щодо їх розв’язання, пошуку нових підходів до  публічного управління та  адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період. Хоч проблеми територій, що постраждали від російської навали і тих, які знаходяться у відносно безпечних регіонах, значно розрізняються, на усій території України в управлінні місцевим розвитком значно змінилися пріоритети – від відновлення постраждалих від війни об’єктів до сприяння релокаційним підприємствам та підтримання внутрішньо переміщених осіб.  Це потребує обґрунтування механізмів розв’язання багатьох взаємозалежних проблем правового, інформаційного, економічного, фінансового, соціального характеру. Саме таким напрямам дискусій була передбачена робота секцій нашої конференції.

Разом з вітчизняними науковцями та практиками у роботі конференції взяли участь гості з-за кордону: Станіслав Ковальчик, директор інституту Ринків та конкуренції, доктор економічних наук, професор, Варшавський університет економіки (Польща); Жуковскіс Ян, Директор наукового інституту бізнесу та сільського розвитку, доктор економічних наук, професор, Університет Вітаутаса Магнуса (Литва); Раманаускас Юлюс, Доктор наук хабілітований, професор (Литва); Ян-Урбан Сандал, доктор наук, професор, директор Інституту Яна-Урбана Сандала (Норвегія); Симеонка Петрова, доцент Економічної академії ім. Д.А. Ценова (Свіштов, Болгарія), доктор, доцент.

Галерея