ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ!!! Вибір дисциплін студентами 1-го курсу

17 травня (середа) 2017 р. в 49 аудиторії відбудеться вільний вибір навчальних дисциплін студентами першого курсу, що будуть слухатись в 4-му семестрі освітнього рівня бакалавр.

Час проведення:
13:00 – 172(1), 172(2), 176, 171, 151УП групи;
14:00 – 151ЕК, 157, 173, 175 групи.

Для вибору студентам пропонуються наступні дисципліни:

Назва дисципліни, П.І.П. викладачів Орієнтовний зміст дисциплін, що виносяться на вибір
1 Економічна психологія та етика бізнесу (доц. кафедри економіки підприємства та управління персоналом Філіпчук Наталія Василівна) 1. Психологічні закономірності економічної поведінки у процесі прийняття рішень.
2. Економічні емоції та техніки їх керування.
3. Економіко-психологічні методи. Методи генерації ідей.
4. Психологія сприйняття грошей.
5. Психологія економічної поведінки споживача.
6. Психологія кольору в рекламі та економічній поведінці.
7. Економічна психологія підприємництва та зайнятості.
8. Тайм-менеджмент.
9. Етикет спілкування. Вербальні та невербальні засоби у мовному етикеті.
10. Діловий етикет, протокол.
11.  Діловий імідж та діловий дрес-код.
2 Реклама та рекламна діяльність (ас. кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку к.е.н. Вардеванян Вардан Альбертович)

Скачати:
1. Програму навчального курсу
2. Презентацію

1. Реклама в системі маркетингових комунікацій. Історія виникнення і розвитку реклами.
2. Особливості сучасного рекламного процесу, функції реклами та її основні закон.
3. Практика рекламної діяльності країн Європі та США. Рекламні фестивалі. Ніч рекламожерів.
4. Класифікації реклами та перспективні напрямки рекламної діяльності. Типологія рекламного продукту й рекламних кампаній.
5. Організація рекламної діяльності.
6. Види рекламної діяльності та засоби поширення реклами.
7. Особливості рекламного продукту в різних ЗМІ.
8. Реклама в Інтернеті та в соціальних мережах.
9. Планування рекламної кампанії.
10. Контроль ефективності реклами. Аналітика в рекламі.
11. Виробництво реклами. Програмні комплекси для розробки реклами.
12. Практичні методи привернення уваги до реклами.
13. Практикум з розробки рекламних матеріалів.
3 Сучасні Інтернет технології (доц.  кафедри економіко-математичного моделювання Верстяк Андрій Васильович; к.е.н. Вінничук Ігор Станіславович) 1. Огляд сучасних інтернет-технологій.
2.Співпраця в Інтернеті. Сервіси для спілкування на базі веб-технологій (Facebook, Yahoo! Messenger, What Sapp, Gmail).
3. Інструменти для відправки миттєвих повідомлень (Yahoo! Messenger, Google Talk, Lync, Telegram, Viber).
4. Месенджери для організації командної роботи (HipChat, Slack, Kato, Flock).
5. Мобільні додатки для зв’язку з клієнтами.
6.Організація вeб-конференцій (Skype, Google+ Hangouts, MeetingBurner, Jabbster, GoToMeeting).
7. Просування сайтів. SEO (Search Engine Optimization).
8. E-mail-розсилка. Сервіси для знаходження списків розсилки.
9. SMM. Просування товарів в соціальних мережах. 10. Шляхи заробітку в Інтернеті.
4 Європейська інтеграція (доц. кафедри міжнародної економіки Лошенюк Віктор Євгенович) 1. Стратегічне партнерство: проблеми вибору та реалізації.
2. Багатовекторність вітчизняної економіки.
3. Україна в СОТ: перспективи та проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
4. Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції України.
5. Зовнішньоекономічна скерованість структурної перебудови економіки України.
6. Перспективні напрями реалізації транзитного потенціалу України.
7. Сучасні тенденції залучення та використання прямих іноземних інвестицій в Україні.
8. Диференціація джерел постачання енергоносіїв до України.
9. Напрями активізації міжнародного співробітництва на рівні Чернівецької області.
5 Валюта і бізнес (асист. кафедри фінансів і кредиту к.е.н. Ткач Сергій Вікторович) 1. Організація валютного ринку в Україні.
2. Динаміка валютного курсу: фактори впливу та соціально-економічні наслідки.
3. Валютна політика центрального банку.
4. Валюта і міжнародні розрахункові операції.
5. Особливості розрахунку валютного курсу за валютними операціями.
6. Прогнозування валютного курсу.
7. Мінімізація валютних ризиків та можливості отримання доходу в період валютно-курсових коливань.
8.Валютні операції на міжнародному ринку Forex.
6 Self-Brand-Менеджмент (асист. кафедри економічної теорії та менеджменту і адміністрування к.е.н.  Лусте Олена Олегівна) 1.Управління саморозвитком та особистим успіхом.
2. Емоційне лідерство.
3. Психологія впливу та маніпуляції.
4. Тайм-менеджмент.
5. Репутаційний та комунікаційний менеджмент.
6. Формування позитивного враження та технології побудови індивідуального іміджу.
7. Мистецтво публічних виступів та технології проведення бізнес-презентацій.
8. Тактика та стратегія проведення ділових переговорів.
7 Аудит (доц. кафедри  обліку, аналізу і аудиту Никифорак Ірина Іванівна) 1. Аудит як наука і практична діяльність.
2. Етапи проведення аудиту.
3. Оцінка надійності системи внутрішнього контролю та аудиторський ризик.
4. Методика отримання аудиторських доказів та виявлення помилок.
5. Аудиторські висновки.
6. Інформаційні ресурси аудиту в управлінні підприємством.
8 Фізичне виховання ІІ Футбол; Волейбол; Баскетбол; Настільний теніс; Аеробіка; Атлетична гімнастика; Боротьба; Гандбол.
9 Громадське здоров’я та медицина порятунку Сучасні теоретичні положення та практичні програми в галузі валеології, превентивної медицини. Медико-соціальні проблеми порушень здоров’я. Знання та практичні навички керування власним здоров’ям. Надання домедичної допомоги постраждалим немедичними працівниками з використанням основних положень міжнародної програми BLS (Basic life Support – Основи підтримки життя)

Явка студентів першого курсу усіх спеціальностей є обов’язковою!!!