Сучасні освітні інструменти розвитку професійних компетенцій студентів першого (бакалаврського рівня вищої освіти) спеціальності «Менеджмент»

Ідеальною сучасною формулою забезпечення формування загальних і фахових компетенцій є: формальна + неформальна освіта, щоб досвід, отриманий внаслідок саморозвитку доповнював той, який студенти здобувають у навчальних закладах. Неформальна освіта (навчання) – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка. Вона допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і зараз, а отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні.

Так, в межах вивчення курс «Державне та регіональне управління» студентами бакалаврату спеціальності «Менеджмент» одним із освітніх інструментів стало використання освітніх серіалів порталу «Дія», засвоєння інформації, що відповідає змісту окремих тем курсу, викладеної в яких засвідчують сертифікати. На платформі «Дія. Цифрова освіта»: https://osvita.diia.gov.ua/, розміщено понад 90 безоплатних освітніх серіалів, які дозволяють отримати інформацію з тих чи інших питань від практиків. В процесі вивчення курсу «Державне та регіональне управління» студенти 3 курсу спеціальності «Менеджмент» мали змогу використати отримані сертифікати як підтвердження знань з відповідної теми.

 Неформальна освіта відкриває безліч можливостей. Можливості для саморозвитку, самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку мотивації та натхнення. А якщо можливості є, їх треба використовувати.

Галерея