Студентоцентризм у пріоритеті підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»

З метою підвищення якості освіти здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» група забезпечення постійно модернізує ОП та шукає нові шляхи імплементації  студентоцентрованого  підходу. Дієвою формою реалізації студентоцентризму є побудова індивідуальних освітніх траєкторій студентів з використанням можливостей грантової та проєктної діяльності.

Маємо нову історію успіху – 7 студентів бакалаврату спеціальності «073 Менеджмент» нещодавно отримали завірені сертифікати міжнародного рівня про успішне завершення курсу «Innovative Economic» в рамках реалізації міжнародного освітньо-інтеграційного проєкту від міжнародного фонду CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute / Центр економічних досліджень та післядипломної освіти – Інститут економіки).

Щиро вітаємо координаторку проєкту,  педагогічну тренерку курсу «Innovative Economic» доктора економічних наук, доценту кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Галину ПОЧЕНЧУК та наших студентів-лідерів: Романа ФЕДІРЧИКА, Вікторію ВИШНЕВСЬКУ, Тетяну ТАЛАБАН (4-ий курс), Богдану СОЛОВКУ, Аліну КАТАН (3-ій курс) та  Михайла ХРИЩУКА, Вікторію МОРАР (2-ий курс)!

Цьому успіху передувала кропітлива та креативна робота. Так, спершу викладачка кафедри Галина Поченчук пройшла педагогічний тренінг-курс «2022 CERGE-EI Foundation Pedagogical Course for Distance Learning Program Local Instructors» (протягом трьох тижнів у вересні  2022 р.),  спрямований на освоєння новітніх передових практик інтеграції освіти країн ЄС. Курс передбачав 15 годин семінарських занять та тренінгів щодо сучасних підходів до практики викладання в університеті, включаючи питання взаємодії зі студентами, планування та проведення занять як у традиційному, так і в дистанційному форматі, забезпечення академічної доброчесності та постійного професійного розвитку. Під час тренінгу проведено відкрите заняття на тему «DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS AND DIGITAL  ECOSYSTEM/ Цифрова трансформація в бізнесі та цифрові екосистеми», яке було високо оцінено.

Студенти ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» першого бакалаврського рівня в осінньому семестрі 2022-2023 навчального року (листопад-грудень 2022 року) опановували курс «Інноваційна економіка» (мова викладання – англійська). Особливістю викладання курсу став формат проведення занять, який передбачав поєднання лекційних занять курсу лектора від  CERGE-EI (Тарас Гредаш) та практичних занять локального інструктора (Галина Поченчук).

Курс «Інноваційна економіка» є вельми актуальним для формування професійних компетенцій менеджерів оскільки на заняттях у форматі кейсів розглядалась проблематика що стосується впровадження, ефективності, прибутковості та захисту інновацій в діяльності організацій. Зокрема, такі питання: Чому фірми впроваджують інновації та чому вони цього прагнуть бути першим у гонці досліджень і розробок? Як захищається інтелектуальна власність новаторів і яка вартість і обсяг такого захисту? Де інноваційні компанії-початківці можуть отримати гроші для фінансування їхні проекти? Як мотивувати працівників до інноваційних результатів? Як виникають інноваційні ідеї поширювати та сприяти створенню нових знань?

Студенти успішно завершили вивчення курсу складанням іспиту та отримали сертифікати міжнародного рівня, які формують компоненту неформальної освіти й були зараховані як елементи відповідних дисциплін освітньої програми. Колектив кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування тримає руку на пульсі новин вищої освіти.

Галерея