Студентоцентороване навчання в дії: наші менеджери формують індивідуальні освітні траєкторії завдяки дисциплінам вибору

Для формування якісного конкурентоспроможного випускника-менеджера кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування постійно удосконалює ОП на засадах студентоцентрованого підходу та вільного творчого навчання. В цьому контенті дієвою є можливість обирання студентом тієї або іншої дисципліни з урахуванням власного потенціалу, векторів особистісного зростання та своїх професійних інтересів. Така освітня діяльність перетворює студента з пасивного «приймача» освітніх послуг на активного їх «замовника».

Вибір складових вибіркової компоненти для студентів ЗВО України вже є достатньо давно хорошим трендом. Проте, порівнюючи підхід до формування індивідуальної траєкторії навчання сьогоднішніх студентів-третьокурсників з студентами мирних часів, помітна вражаюча серйозність та виваженість їх рішень. Повномасштабна війна українців з  російською імперською агресією загартувала кожного, наші студенти врази подорослішали – свідомо готові  гідно тримати стрій як в боротьбі так і в відбудові рідної України.

Оскільки каталог вибіркової компоненти для майбутнього четвертого курсу згідно ОП 073 «Менеджмент і адміністрування» налічує 33 навчальні курси, то наші менеджери – студенти 373-1 і 373-2 груп денної форми навчання та 373 й 373-ск груп заочної форми навчання провели цілу низку обговорень. Спершу студенти ознайомлювалися на сайті кафедри з силабусами цих навчальних  дисциплін, потім з кураторами обговорювали проблематику курсів та компетенції. Заключним етапом стала спільна панельна дискусія під час якої студенти отримали відповіді та крайні уточнення від викладачів кафедри – д.е.н. Галини ПОЧЕНЧУК та к.е.н.: Тетяни ЗАВОЛІЧНОЇ, Ігоря КУЗЬМУКА та Леоніда КЛЕВЧІКА.

Тішить, що наших менеджерів-третьокурсників цікавлять модерні економічні предмети, що дають компетенції необхідні сучасним реаліям – більшість обрали такі вибіркові курси:

  1. «Цифрова економіка» та «Інформаційний менеджмент», тому що їх цікавить зміст та побудова цифрових економічних відносин на основі цифрових продуктів/послуг, таких як: BioTech, WealthTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, GovTech, FinTech, RegTech, AgriTech, Edtech та ін..;
  2. «Управління громадськими організаціями» – бажають опанувати сучасні менеджерські інструменти з розвитку інститутів громадянського суспільства, логістичних хабів волонтерів, недержавного фандрейзингу та розширити свої можливості з отримання міжнародних грантів і проєктів;
  3. «Стартап-менеджмент», «Соціальна відповідальність бізнесу» та цикли практикумів: «З менеджменту», «З підприємництва» та «З маркетингу» – хочуть бути суперпрофі в масштабуванні  сучасних бізнес-процесів.

Заяви студентів денної та заочної форми навчання завантажені на: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1P2Lx59M6W3G-9p03YkmhNG2rGw7zMeZr

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12kdVO0O-gwPzjRi1-w9CCxISW3QkKcij

Такий студентоценторований підхід дає змогу кожному студенту знайти середину чи «вершину» в навчальному процесі та збалансувати базу глибоких теоретичних знань та власного, здобутого під час навчання практичного та наукового досвіду. Вибіркові дисципліни дозволяють студентові розширити й поглибити управлінські знання та підвищити комунікабельність й інтелектуальну самостійність.

Галерея