Обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами

З метою імплементації практичної спрямованості в освітній процес 5 травня 2022 року кафедрами бізнесу та управління персоналом і підприємництва, торгівлі та біржової діяльності економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведена зустріч із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами освітніх програм.

До міжкафедральної онлайн зустрічі для обговорення змін доєдналися викладачі кафедр, студенти спеціальності, внутрішні та зовнішні стейкхолдери освітніх програм.

В онлайн-обговоренні змін до освітніх програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» взяли участь стейкхолдери програми та внесли свої вагомі пропозиції:

  • Роман Петров – власник торгово-виробничої компанії «Покрівля центр»;
  • Дмитро Стрільчук – керівник ТОВ «СТРІЛЬЧУК ТРАНС»;
  • Дмитро Ротар – директор ТОВ «Академія біржових технологій»;
  • Вадим Пріян – директор ТОВ «Дізал груп»;
  • Анна Ковалик та Ірина Лучик – студенти-магістранти 576-2 групи ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Пропозиції та онлайн-дискусії щодо освітньої програми «Економіка та організація бізнесу», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» внесли стейкхолдери програми:

  • Сергій Тимчук – власник та директор підприємства ПП «Грандем»;
  • Галина Адлер – заступник керівника напрямку «Деко» ТЦ «Епіцентр»;
  • Мирослав Пентелейчук – власник бренду «White story» та співвласник фотостудії «Cherdak photostudio»;
  • Сергій Тимош – власник та директор мережі магазинів «JoyMarket»;
  • Денис Мудряк, Евеліна Баланда та Галанесі Олександр – представники студентських груп 2-го, 3-го та 4-го курсів, які навчаються на ОП «Економіка та організація бізнесу».

Організатори міжкафедральної онлайн зустрічі завідувачі кафедр бізнесу та управління персоналом д.е.н., проф. Юрій Лопатинський і кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності д.е.н., проф. Оксана Зибарева наголосили на актуальності та важливості проведення оновлення відповідних освітніх програм під впливом мінливих чинників освітнього середовища, вимог ринку праці та потенційних роботодавців, важливості адаптації до вимог ринкового середовища та затребуваності підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців – здобувачів вищої освіти.

Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доц. Вікторія Кифяк презентувала ключові моменти вдосконалення та зміни освітньої програми з огляду на її унікальність і відповідність встановленим стандартам та механізму підготовки фахівців за європейськими вимогами. Вікторія Кифяк акцентувала увагу на необхідності здобуття відповідних практичних навичок для підготовки фахівців у всіх сферах бізнес-середовища.

Учасник проектної групи з розробки магістерської програми доц. Людмила Вербівська у презентації наголосила на необхіності адаптації усіх складових компонент освітньої програми до вимог освітнього середовища, важливості підвищення кваліфікації здобувачів вищої при набутті теоретичних знань та практичних навичок, навчаючись на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Людмила Вербівська наголосила на врахуванні у обов’язковій освітній компоненті програми таких складових, які вигідно підкреслюють її унікальність від інших аналогічних програм та враховують вимоги сьогодення в питаннях  якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У ході онлайн обговорення змін відбувалася жвава дискусія між внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами обговорюваних освітніх програм, відзначились актуальність й важливість запропонованих змін, безумовна практична спрямованість програм відповідно до запитів сучасного економічного середовища й потенційних роботодавців в умовах сьогодення. Усі зміни та пропозиції були занотовані та увійшли до протоколу обґрунтування внесення змін до відповідних ОП та обов’язково будуть враховані у оновлених освітніх програмах.

Представники кафедр, гаранти та розробники освітніх програм подякували зовнішнім і внутрішнім стейкхолдерам за співпрацю та активну участь у обговоренні запропонованих змін у процесі вдосконалення відповідних освітніх програм. Усі учасники зустрічі (а їх було близько 90) зауважили, що для підготовки конкурентоспроможних і затребуваних на ринку праці фахівців важливими є поглиблення практичної складової освітніх програм, та необхідні спільні зусилля усіх учасників освітнього процесу, що забезпечить формування у випускників професійних компетентностей (загальних та фахових),  якісні програмні результати навчання та їх високу конкурентоспроможність на ринку праці.

Галерея