Міжнародне партнерство у формуванні освітніх програм з менеджменту: вичаємо європейський досвід

 Кафедра економічної теорії менеджменту і адміністрування протягом останніх років підтримує тісні партнерські стосунки з колегами з факультету економічних наук та публічного адміністрування Університету Штефана Чел Маре (м. Сучава, Румунія). Це – публікація наукових статей, участь у науково-практичних конференціях, стажування викладачів. У ході підготовки до акредитації освітніх програм з менеджменту з’явився новий пріоритет – вивчення європейського досвіду оцінювання якості освітніх програм та шляхів забезпечення їх відповідності сучасним вимогам та потребам як національного, так і глобального ринків робочої сили.

У ході обговорення особливостей розробки освітніх програм зі спеціальності «Менеджмент» наші партнери Кармен Настасе, Павел Станчу, Анжела Албу розкрили національні особливості регулювання освітньої діяльності та показали, які існують межі самостійності навчального закладу у розробці та провадженні освітніх програм. Вони звернули увагу на необхідність та можливість врахування в освітніх програмах специфіки регіональних ринків праці та зазначили важливість стейкхолдер-менеджменту в забезпеченні практичної складової освітніх програм. В обговоренні проблем залучення студентів до наукової діяльності та дотримання вимог академічної доброчесності активну участь взяли викладачі кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Поченчук Г.М., Заволічна Т.Р., Лусте О.О., Кузьмук І.Я., Сторощук Б.Д.

Галерея