Менеджери-третьокурсники досліджують особливості внутрішньої організації та управління органу влади в умовах воєнного стану

Зростаючі потреби суспільства у висококваліфікованих, інтелектуально розвинених, конкурентоздатних фахівцях-професіоналах висувають нові вимоги до вдосконалення фахової підготовки студентів вищої освіти, використання інноваційних форм освіти, множину можливостей щодо яких дозволяє реалізувати дистанційна форма навчання. Однією із сучасних форм подання інформації студентам є бінарна лекція. Тут моделюються реальні ситуації обговорення теоретичних і практичних питань двома фахівцями, що дозволяє в дискурсивній формі активізувати студентів, сприяє виробленню наочного уявлення про культуру дискусії, способи ведення діалогу спільного пошуку і прийняття рішень. 11 травня 2022 року відбулася бінарна лекція з дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів 3 курсу (групи 373-1, 373-2) економічного факультету спеціальності «Менеджмент» на тему «Внутрішня організація та управління органу влади».

Запрошений гість: директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради, к.політ.н. Сергій Бостан. Викладач, д.е.н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Галина Поченчук. У ході лекції викладачем було розкрито особливості органу влади як організації в структурі державного управління та місцевого самоврядування, охарактеризовано діяльність органів державної влади в контексті реалізації загальних та конкретних (спеціальних) функцій управління, методологію публічного управління. Запрошений лектор Бостан С. розповів студентам про специфіку функціонування органу влади місцевого самоврядування, особливості взаємовідносин з регіональним рівнем влади, специфіку управління персоналом з позицій публічного менеджменту, охарактеризував як функціонує система місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, про проблеми, які виникають, та про практику релокації бізнесу В Чернівці.

Студенти ставили актуальні питання та приймали активну участь у дискусії, зокрема, стосовно можливостей участі у проектній роботі місцевої ради, змін повноважень і можливостей структурних підрозділів міськради в умовах воєнного стану, порівняння менеджменту в органах влади й менеджменту в приватних компаніях (студенти проходили виробничу практику на початку семестру у різних приватних компаніях). Приєднались до дискусії й викладачі кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Заволічна Т.Р., Кузьмук І.Я., Терлецька Ю.О. в контексті вироблення спільної освітньої траєкторії викладання, формування у студентів навичок та вмінь пов’язувати та поєднувати інформацію і знання, які викладаються в різних дисциплінах.

Галерея