Менеджери генерують наукові ідеї: відбірковий етап студентської наукової конференції

Студентські наукові конференції є дієвим майданчиком, де студенти-дослідники можуть презентувати підсумки наукової роботи, знайти однодумців, виявити здібності та отримати визнання. Уже доброю традицією кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування стало проведення щорічних обговорень ідей наших студентів за підсумками їх тез та доповідей, підготовлених до студентської наукової конференції. Переконані, що в ході саме таких наукових дискусій найкраще розвиваються такі загальні компетенції, які й передбачає ОП 073 «Менеджмент і адміністрування» як: ЗК 10. 3датність до проведення досліджень на відповідному рівні та ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Зокрема, 5-го травня відбулося засідання наукового студентського гуртка кафедри «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми  та перспективи розвитку». Керівниця наукового студентського гуртка, доцентка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Юлія ТЕРЛЕЦЬКА виокремила різновекторність та креативність наукових інтересів студентів. Тішить, що майбутні менеджери ґрунтовно цікавляться сучасними трендами в підвищенні ефективності управління в малому бізнесі, енерго та агро секторах, ринку консалтингових послуг, мотивації персоналу та можливостей стартапу. Керівниця наукового студентського гуртка зазначила таку позитивну родзинку – цього року «помолодів» склад дослідників-менеджерів. Традиційно активніше науковими дослідженнями займаються студенти 4-6 курсів. А в цьому році гідно презентували свої наукові ідеї й студенти 2-3 курсів. Свої наукові ідеї презентували 10 студентів-менеджерів:                                             

  1. Каріна Басараба, науковий керівник – доц., д.е.н. Поченчук Г.М.: «Японська модель управління: особливості кадрової політики»;
  2. Андрій Вельц, науковий керівник – доц. Заволічна Т.Р.: «Сучасні підходи до менеджменту стартапів»;
  3. Вікторія Вишневська, науковий керівник – доц., д.е.н. Поченчук Г.М.: «Вплив мотивації на ефективність персоналу підприємства»;
  4. Владислав Головатюк, науковий керівник: проф. Галушка З. І.: «Зростання ціни на газ та електроенергію: наслідки для агросектору України»;
  5. Назарій Климців, науковий керівник – доц. Запухляк В. М.: «Принципи побудови ефективної організаційної структури управління сучасного підприємства»;
  6. Дмитро Кузнєцов, науковий керівник – доц. Заволічна Т.Р.: « Тренди менеджменту малого бізнесу в умовах пандемії»;
  7. Альона Николайчук, науковий керівник – к.е.н., асист. Бойда С.В.: «Сучасний стан та основні тенденції розвитку ринку консалтингових послуг»;
  8. Софія Нідзельська, науковий керівник – к.е.н., асист. Бойда С. В.; «Сучасні рішення для автоматизації процесів з управління людськими ресурсами»;
  9. Роман Сокальський, науковий керівник – к.е.н., асист. Бойда С. В.: «Проблеми та тенденції ринку праці в Україні»;
  10. Роман Федірчик, науковий керівник – доц. Заволічна Т.Р.; «Мотивація персоналу організації в системі забезпечення якості її управління».

Змістовна та жвава дискусія показала, що ми успішно досягли такого програмного результату навчання як – ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. Найбільш гостра конкурентна боротьба за право презентувати кафедру на відбірковому факультетському етапі студентської наукової конференції точилася між двома студентами – 573 групи Назарієм КЛИМЦІВОМ та 273-1 групи Андрієм ВЕЛЬЦЕМ. Першість отримав Андрій ВЕЛЬЦ.

Заступник декана економічного факультету з наукової роботи, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Володимир ЗАПУХЛЯК підсумував, що під час таких наукових дискусій виробляється самостійність, оригінальність висловлювання, вміння обґрунтовувати, спростовувати хибні думки, відбувається опанування мистецтвом аргументованої полеміки та набувається професійний досвід.

Галерея