Компетентнісний підхід: бачення та розуміння студентів

Стрімкі зміни сучасного суспільства вимагають адаптивності, зокрема й ОП ЗВО. Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування постійно здійснює моніторинг думки своїх студентів щодо їх розуміння управлінської діяльності та вимог бізнесу до компетентісних якостей менеджера.

Наразі в фокусі – думка другокурсників, наших крутих студентів покоління Z: 273-1 та 273-2 групи. Поле аналізу – ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: бакалавр з менеджменту.

Спершу, онлайн студенти обговорили з доцентом кафедри та їх куратором Тетяною ЗАВОЛІЧНОЮ аспекти Закону України «Про вищу освіту» (ст. 1.1.13 та ст. 1.1.19), зокрема : «сутність компетенцій як спроможність індивіда здійснювати певну діяльність» та «результат навчання = проєкція здобутої компетенції через освітню діяльність». Спільно «тегали» в Інтернет мережах статті про якості сучасного менеджера, відбирали факти, спростовували фейки. На Padlet студенти розмістили свої очікування щодо формування їх загальних, професійних компетенцій та набору «soft-skills» навичок. Тішить, що наші студенти  ґрунтовно підходять до освітнього процесу як основи їх майбутньої конкурентоздатності на ринку праці. Більшість студентів наводили аргументи в актуальності таких навичок «менеджерів 5.0» як:

  • критичне мислення і вирішення проблем;
  • мережеве співробітництво і лідерство шляхом переконання;
  • гнучкість та адаптивність;
  • ініціативність та підприємництво;
  • ефективна комунікація.

Потім, на семінарському занятті з курсу «Лідерство та добробут» офлайн (встигли в крайню п’ятницю перед карантином) наші другокурсники-менеджери працювали в «малих групах» – аналізували ефект від уже пройдених обов’язкових дисциплін та курсів за вибором. Модерувала інтерактивну роботу «малих груп» завідувачка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, проф., д.е.н. Зоя ГАЛУШКА. Діалог був партнерський та відвертий (про що свідчать назви груп «Месники», «The Gueen’s gambit» та «Лідери»). Ми цінуємо довіру студентів та вибудовуємо прозору командну роботу з ними.  

З приємністю зазначимо, що другокурсники кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування дали високу оцінку курсів «ЕТ», «ІЕ та ЕД», «Менеджмент», «Іноземна мова», «Історія України», «Мікроекономіка» та «Макроекономіка».

В перспективі продовжимо обговорення компетенцій менеджера за ОП ширшим колом: представники бізнесу – студенти – викладачі кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. Удосконалюємося разом! Далі буде…

Галерея