Зустріч з магістрами

14 квітня 2022 р. відбулася зустріч із внутрішніми стейкхолдерами вищої освіти двох кафедр: фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва з метою обговорення змін до освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування».

Детальніше

Зустріч з бакалаврами 1-4 курс

14 квітня 2022 р. відбулася зустріч із внутрішніми стейкхолдерами вищої освіти двох кафедр: фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва з метою обговорення змін до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування».

Детальніше

Відбулася зустріч колективів кафедри фінансів і кредиту та кафедри публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва з метою обговорення змін до освітніх програм

11 квітня 2022 р. на економічному факультеті відбулася зустріч колективів кафедр фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва для обговорення змін до освітніх програм: «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Детальніше

Привітання студентів-магістрантів професійного спрямування «Фінансове посередництво»

17 грудня 2021р. завершився захист кваліфікаційних робіт магістрів кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва економічного факультету – студентів професійного спрямування «Фінансове посередництво». Цей захід відзначився актуальними доповідями на тематику сучасних тенденцій у сфері розвитку банківського сектору.

Детальніше

Привітання студентів-магістрантів професійного спрямування «Корпоративні фінанси»

Відбувся черговий захист кваліфікаційних робіт студентів професійного спрямування «Корпоративні фінанси». Даний захист відзначився доповідями на актуальну проблематику сучасного розвитку корпоративного сектору.

Детальніше

Привітання студентів-магістрантів професійного спрямування «Публічні фінанси»

Хвилююча та водночас радісна подія відбулася сьогодні на кафедрі публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, підведення підсумків клопіткої роботи протягом 6-ти років навчання – захист кваліфікаційних робіт студентів-магістрантів професійного спрямування «Публічні фінанси».

Детальніше

Соціальне партнерство як особливий вид взаємодії закладів освіти

Конкурентоспроможність вищої освіти в Україні є одним з головних чинників зростання національної економіки. Незважаючи на модернізацію вищої освіти, функціонування ефективного партнерства між закладами вищої освіти та роботодавцями, потрібно активізувати роботу щодо вдосконалення управлінських і менеджерських функцій здобувачів вищої освіти.

Детальніше

Вебінар з питань академічної доброчесності для студентів-фінансистів

В сучасних умовах трансформаційних змін у сфері вищої освіти України надзвичайно актуалізуються питання дотримання всіма учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності.

Детальніше

Студент кафедри Харкавчук Вадим прийняв участь у літній школі ‘Jassy Summer School’

Завдяки співпраці Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича та Яського університету імені А. Й. Кузи студент 5 курсу освітньої програми «Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво» Харкавчук Вадим прийняв участь у літній школі ‘Jassy Summer School’.

Детальніше

Он-лайн вебінари з консалтингово-аудиторською компанією “Делойт”

В умовах інтенсивного розвитку системи освіти України, ефективність освітньої організації залежить від грамотно вибудуваної взаємодії стейхолдерами, адже розуміння їх очікувань і потреб є обов’язковою умовою стійкого розвитку закладу вищої освіти…

Детальніше