На 2021-2025 рр. затверджена кафедральна науково-дослідна тема: “Фінансові інструменти сталого економічного розвитку”. Номер держреєстрації № 0120U104605. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Мета – показати, як використання фінансових інструментів стимулює економічний розвиток у специфічних умовах України.

 

п/п

 

Зміст етапу

Термін

виконання

1.

Фінансові інструменти економічного розвитку: сутність, значення, класифікація. Теоретичні домінанти в аналізі фінансового інструментарію регулювання економіки.

2021 р.

2.

Сучасні тенденції інституціональних трансформацій та розвитку фінансової системи України.

2022 р.

3.

Структурні трансформації корпоративних фінансів та стимулювання розвитку реальної економіки.

2023 р.

4.

Інструменти сфери публічних фінансів в механізмах і шляхах впливу на сталий розвиток економіки.

2024 р.

5.

Інструменти фінансових ринків та роль фінансових посередників у забезпеченні сталого економічного розвитку.

2025 р.

 

У 2016-2020 рр. результативно виконана кафедральна науково-дослідна тема: Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах”. Номер держреєстрації № 0116U001442. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Наукова новизна отриманих результатів полягала у розробці базових теоретичних концептів формування державної фінансової політики суспільного розвитку, обґрунтуванні механізму проведення фіскальної консолідації та податково-бюджетного стимулювання економіки, у вдосконаленні підходів до сучасної монетарної політики НБУ та розкритті інституційного підходу до координації фіскальної та монетарної політики.

У 2011-2015  рр. результативно виконана кафедральна науково-дослідна тема  “Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні”. Номер держреєстрації № 0111U001286. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Розроблено базові теоретичні концепти формування державної фінансової політики (стратегії і тактики) суспільного розвитку, у т.ч. забезпечення взаємоузгодженого використання фінансових інструментів для підтримки макроекономічної стабільності, активізації інвестиційно-інноваційного процесу в реальній економіці та на фінансових ринках, реалізації структурних змін публічних фінансів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення дієвості системи державного фінансового управління.