Зустріч представників студентського самоврядування з керівництвом економічного факультету та експерткою НАЗЯВО

Важлива зустріч на економічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича заступника декана з навчально-методичної роботи Романа Грешка та доцентки кафедри фінансів і кредиту, експертки  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Оксани Грубляк із представниками органів студентського самоврядування на тему «Роль студентського самоврядування в організації освітнього процесу». 

Під час зустрічі наголошено на тому, що сьогодні студентське самоврядування – це право і можливість здобувачів вищої освіти вирішувати питання розвитку, навчання, побуту, захисту своїх прав та інтересів. Участь в органах студентського самоврядування дає можливість студентам реалізувати себе, сформувати лідерські якості, набути soft skills, національно-патріотичні та життєві компетенції.  Діяльність органів студентського самоврядування економічного факультету направлена на вдосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді громадянської активності. 

Галерея