Зміна реквізитів ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Бухгалтерія університету повідомляє, що з 03.01.2020р. змінюються реквізити на оплату послуг.

UA828201720313241002201007831

 • Плата за навчання (факультет);
 • плата за навчання на підготовчих курсах;
 • плата за навчання на кафедрі військової підготовки;
 • плата за кандидатські іспити;
 • підвищення кваліфікації;
 • плата за навчання на курсах іноземних мов;
 • в гуртках фізичного оздоровлення;
 • перепідготовка кадрів;
 • плата за навчання здобувача;
 • підготовка магістрів за рахунок Нацдержслужби;
 • плата за видання навчальної літератури, методичних, науково- методичних, наукових видань.

UA838201720313211002202007831

Кошти від господарської та виробничої діяльності:

 • плата за проживання в гуртожитках;
 • екскурсії;
 • за тимчасове користування площами;
 • оплата комунальних послуг житлових будинків (в т.ч. електроенергія гуртожитків);
 • реалізація рослин бот саду, біобази;
 • плата за дублікат диплома.