Започатковуємо традиції… Міждисциплінарний науковий семінар кафедри фінансів і кредиту економічного факультету

Кафедра фінансів і кредиту економічного факультету започатковує традицію проводення накових семінарів за участю представників не тільки економічної науки а й наковців та фахівців інших сфер суспільного життя. Економічна наука досить тісно повязана із соціологією, історією, політологією, психологією, культорологією, математкою та багатьма іншими науками.

Завжди цікаво почути думку фахівців, що до того, які тенденції мають місце в різних галузях науки крізь призму взаємозвязку з економічною чи фінансовою наукою. Перший такий науковий семінар відбувся за участю відомого політолога, д.п.н., професора, завідувача кафедри політології та державного управління Круглашова Анатолія Миколайовича (тема доповіді: “Особливості та перспективи інтеграційних процесів в ЄС, місце в них України”), а також викладачів економічного факультету та студентів Наукового студентського товариства. Дякуємо Круглашову Анатолію Миколайовичу за фахову і цікаву дискусію.

Далі буде…