Відбувся загальнофакультетський науковий семінар на тему: «Формування системи контролінгу ризиків у банках України»

11 листопада на економічному факультеті проведено науковий онлайн-семінар, присвячений питанням функціонування банківської системи України у сучасних умовах.

Із доповіддю виступила д.е.н., доцент Островська Н.С., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва. Модератор семінару: Володимир Запухляк, заступник декана з наукової роботи.

У рамках доповіді були охарактеризовані новітні методи боротьби з банківськими ризиками. Зокрема, мова йшла про контролінг ризиків, заходи банківського регулятора щодо їх мінімізації та адаптації для роботи всього фінансового ринку. Проаналізовано ризики, які донедавна не були притаманні вітчизняній банківській системі, та методи боротьби з ними. Серед іншого, йшлося про ризики кіберзлочинності, незалежності регулятора, віртуальних грошей.

Під час жвавої наукової дискусії учасники семінару обговорили напрямки подальших заходів, спрямованих на поліпшення роботи фінансового ринку в цілому та банківської системи зокрема.

Галерея