Відбувся науковий семінар на тему: «Історія Київської Русі-України та розвиток національної економіки в сучасних умовах: формування бренда успішної держави»

На економічному факультеті 25 березня було проведено науковий онлайн-семінар, присвячений аналізу впливу історії Київської Русі-України на сучасний стан та розвиток національної економіки в контексті формування бренда успішної держави.

Із доповіддю виступив Євген Ткач, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту. Модератор семінару: Володимир Запухляк, заступник декана з наукової роботи.

Як свідчить економічна наука, вагомий вплив на економіку мають такі інституції, як ментальність, звичаї, традиції, історична пам’ять, правила поведінки, мораль, релігія, право, соціальні та історичні умови.

В рамках доповіді було окреслено вплив економічної (розвиток інноваційного та соціально відповідального власного бізнесу) і гуманітарної (розвиток культури) політики в їхньому взаємозв’язку на формування бренда успішної країни.

Зазначено, що цілеспрямована і комплексна політика, спрямована на формування успішного бренда держави на загальнонаціональному і міжнародному рівні, матиме позитивний вплив на світогляд, культуру, морально-психологічний та емоційний стан суспільства, зміну ментальності, а відтак, на модель поведінки людей та соціально-економічний розвиток України.