Відбулися Треті наукові читання пам’яті С.І. Юрія

Кафедра фінансів і кредиту вітає Малинку Марію, Ходана Максима і Хабінець Ольгу із здобуттям блискучої перемоги у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових есе на тему: «Роздуми майбутнього фінансиста».

У вівторок, 28 листопада, в Тернопільському національному економічному університеті, відбулися Треті наукові читання пам’яті видатного українського вченого-економіста, людини, яка залишила неоціненний слід в житті нашого університету, Сергія Ілліча Юрія. У заході, організованому колективом кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, взяли участь науковці та студенти ТНЕУ.

З вітальним словом до учасників зустрічі, метою якої були вшанування пам’яті, популяризація наукових ідей доктора економічних наук, професора С.І. Юрія звернувся к.е.н., доцент, декан факультету фінансів Кізима Андрій Ярославович, який розповів присутнім про основні віхи життєвого шляху Сергія Ілліча, його внесок у розвиток фінансової науки.

У ході наукових читань було заслухано чотири ґрунтовні доповіді.

Зокрема, із доповіддю «Підвищення ефективності публічних закупівель в Україні» виступила д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Кириленко Ольга Павлівна, яка акцентувала увагу на публічних закупівлях, як одному із дієвих інструментів системи державної допомоги для забезпечення соціально-економічного розвитку та стабільного росту економіки. Ольга Павлівна висвітлила основні перешкоди на шляху підвищення ефективності державних закупівель в Україні. Доповідач проінформувала учасників наукових читань про досвід зарубіжних країн у сфері державного регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти і можливості впровадження деяких елементів щодо покращення даної системи в Україні.

К.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Горин Володимир Петрович презентував доповідь на тему: «Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення соціальних проблем», у якій висвітлив сутність соціального підприємництва, окреслив його моделі та джерела фінансування соціальних підприємств. Володимир Петрович ознайомив учасників наукових читань з чинниками, які стримують та сприяють розвитку соціальних підприємств, рівнем розвитку соціального підприємництва у Німеччині, Великобританії та Україні.

Під час наукових читань виступила к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Мелих Оксана Юріївна із доповіддю та тему: «Валютне регулювання та його вплив на соціально-економічний розвиток України». Доповідачем було висвітлено механізм реалізації валютної політики в Україні у 2014 – 2017 рр., а також обґрунтовано що хронічна девальвація гривні, яка за останні чотири роки знецінилась щодо долара США більш ніж у три рази, демотивує інвестиційну активність, поглиблює процеси стагнації в сфері банківського кредитування, негативно позначається на борговій стійкості країни, динаміці платіжного балансу, зумовлює розкручування інфляційної спіралі, падіння реальних доходів та купівельної спроможності населення і, таким чином, підриває сталий розвиток вітчизняної економіки. Мелих О.Ю. зосередила увагу на можливостях стимулювання економічного розвитку України та підвищення рівень добробуту населення до середньоєвропейських показників шляхом оптимізації валютного регулювання.

К.е.н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Круп’як Ірина Йосифівна презентував доповідь на тему: «Вектори зовнішньої торгівлі держави в умовах сучасних економічних перетворень», у якій висвітлила проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України, що пов’язані з відсутністю дієвої зовнішньоторговельної інфраструктури, сировинним характером експорту, залежністю економіки держави від монопольних імпортних ринків постачання енергоносіїв та матеріальних ресурсів. Круп’як І.Й. обґрунтувала заходи щодо вдосконалення експортних можливостей вітчизняної транзитної системи та стимулювання інвестиційного імпорту з метою належного використання економічного потенціалу держави, розробки ефективної торговельної політики, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника та платоспроможності національного споживача.

У процесі наукової дискусії учасники заходу висвітлювали наукові погляди Сергія Ілліча Юрія й обґрунтовували власні думки щодо актуальних питань фінансової теорії та практики.

Сергій Ілліч був переконаний, що «вища школа тому і є вищою, бо повинна будити в людині спрагу до пізнання». Саме з цією метою колектив кафедри фінансів, яка найменована на честь Сергія Ілліча у рамках проведення заходів, присвячених вшануванню його пам’яті організував Всеукраїнський конкурс студентських наукових есе на тему: «Роздуми майбутнього фінансиста».

Участь у конкурсі взяли 26 студентів факультету фінансів ТНЕУ, факультету банківського бізнесу ТНЕУ, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Журі визначило шість переможців, які були нагороджені грамотами під час проведення Третіх наукових читань:
1 місце – Малинка Марія Андріївна (студентка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича); Табака Соломія Андріївна (студентка третього курсу факультету фінансів ТНЕУ);
2 місце – Ходан Максим Анатолійович (студент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича); Пастущин Сніжана Ярославівна (слухач магістратури факультету фінансів ТНЕУ);
3 місце – Демчук Олеся Анатоліївна (студентка четвертого курсу факультету фінансів ТНЕУ); Хабінець Ольга Михайлівна (студентка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича).

За оригінальність та логічність викладення думок грамоти отримали:
Батіг Ірина Ігорівна (студентка четвертого курсу факультету фінансів ТНЕУ);
Грицай Лілія Ігорівна (студентка третього курсу факультету фінансів ТНЕУ);
Підлісний Іван Сергійович (слухач магістратури факультету фінансів ТНЕУ);
Пінкевич Катерина Романівна (студентка четвертого курсу факультету фінансів ТНЕУ);
Палиця Мар’яна Степанівна (студентка першого курсу факультету фінансів ТНЕУ).

Есе переможців будуть опубліковані у збірнику наукових праць, який буде видано за результатами роботи учасників Третіх наукових читань пам’яті С.І. Юрія.

http://www.tneu.edu.ua