ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ!!! Вибір дисциплін студентами 2-го курсу

18 травня (четвер) 2017 р. в 49 аудиторії відбудеться вільний вибір навчальних дисциплін студентами другого курсу, що будуть слухатись в 6-му семестрі освітнього рівня бакалавр.

Час проведення:
13:00 – 241, 251, 281, 282, 291 групи;
14:00 – 211, 221, 231, 271 групи.

Для вибору студентам пропонуються наступні дисципліни:

Назва дисципліни, П.І.П. викладачів Орієнтовний зміст дисциплін, що виносяться на вибір
1 Управління продажами (ас. кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Клипач Андрій Ярославович) 1. Особливості торговельної діяльності в умовах конкурентної економіки.
2. Процес продажу та його етапи.
3. Інструментарій підвищення ефективності продажів.
4. Ведення ділових переговорів.
5. Організація відділу продажу на підприємстві.
6. Мотивація торгового персоналу.
7. Досвід зарубіжних торговельних компаній.
8. Маркетинг в продажах
9. Система управління продажами
2 Фінансування та організація підприємницької діяльності (ас. кафедри фінансів і кредиту к.е.н. Ткач Сергій Вікторович) 1. Doing business в Україні. Підприємництво та фінанси.
2. Від ідеї до бізнес-плану і бізнес-моделі.
3. Фінансові аспекти заснування нового бізнесу (точка беззбитковості, джерела фінансових ресурсів для бізнесу).
4. Форми ведення бізнесу в Україні.
5.Особливості оподаткування бізнесу в Україні та взаємодії з державними органами.
6.Фінансова звітність: склад та особливості формування.
7.Показники результативності  бізнесу та особливості управління ними.
8.Оцінка вартості бізнесу.
3 Основи міжнародного бізнесу (доц. кафедри міжнародної економіки Михайлина Діана Георгіївна

Скачати:
1. Презентацію

1. Суть і форми міжнародного бізнесу.
2. Середовище міжнародного бізнесу.
3. Вибір країни-партнера міжнародного бізнесу.
4. Стратегія міжнародного бізнесу.
5.Організація міжнародного бізнесу.
6. Міжнародні бізнес-операції.
7.Маркетинг та науково-дослідна діяльність у глобальному вимірі.
4 Економіка та організація бізнесу (доц. кафедри економіки підприємства та управління персоналом Ковалюк Богдан Іванович) 1. Шляхи пошуку ідей для започаткування власного бізнесу.
2. Аналіз викликів сучасного зовнішнього середовища бізнес-структур.
3. Побудова організаційної структури власної компанії.
4. Практичні навики ділового спілкування.
5. Оптимізація управлінської структури.
6. Бізнес-планування економічної діяльності.
7. Організація бізнес-процесів.
8. Оптимізація податкових витрат. Тіньова економіка.
9. Оцінка результативності бізнес-структур.
5 Стратегія і тактика управлінської боротьби (доц. кафедри економічної теорії та менеджменту і адміністрування к.е.н. Кравець В’ячеслав Іванович) 1. Управлінська боротьба: основні поняття та визначення.
2. Філософія змагання та управління.
3 Етика управлінської поведінки в концепції управлінської боротьби.
4.Середовище та елементи управлінської боротьби.
5 Конфлікт як об’єкт управління в концепції управлінської боротьби.
6. Психологічні основи вибору позиції в управлінській боротьбі.
7.Формування сприйняття ситуації та вибір позиції.
8.Поведінкові ролі в управлінській боротьбі.
9. Технологія перехоплення ініціативи в управлінській боротьбі.
10. Розвідка та контррозвідка. Стратагеми наступу. Стратагеми оборони.
6 Інтернет-технології в бізнесі (доц.  кафедри економіко-математичного моделювання Верстяк Андрій Васильович) 1.Характеристика сучасних веб-сервісів.
2.Розробка і просування комерційних сайтів.
3.Основи електронної комерції.
4.Кращі практики електронної комерції: Amazon, Ebay, Aliexpress.
5.Аналіз статистики сайту з допомогою сервісу Google Analytics.
6.Інтернет-реклама.
7.Рекламні сервіси Google AdSense та Google AdWords.
8.Користувацький пошук Google.
9.Веб-сервіс Google Alerts. Групи Google.
10.Сервіс Google Finance.
11.Пошук готелів та авіамаршрутів.
12.Веб-сервіси Google Apps.
13.Документи Google (Google Docs).
14.Сховища Google Drive та DropBox.
15.Соціальні мережі.
7 Облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу (асист. кафедри  обліку, аналізу і аудиту к.е.н. Терен Галина Миколаївна) 1. Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні.
2. Розвиток малого бізнесу в зарубіжних країнах.
3. Оподаткування діяльності підприємств малого бізнесу.
4. Особливості організації обліку на малих підприємствах.
5. Облік господарських процесів на малих підприємствах.
6. Заробітна плата: порядок нарахування та обліку.
7. Звітність малого підприємства.
8 Професійна іноземна мова
9 Релігієзнавство

Явка студентів другого курсу усіх напрямів підготовки є обов’язковою!!!