Студенти-фінансисти будуть проходити виробничу практику «Податкова система»

Продовжуємо, хоч і дистанційно, навчатися. Так, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» денної форми навчання з 01 липня 2020 р. будуть проходити виробничу практику «Податкова система» на підприємствах загальної системи оподаткування та в територіальних органах ДПС України.

Метою практики є закріплення студентами одержаних у вищому навчальному закладі теоретичних знань, набуття професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень у сфері оподаткування.

26 червня студенти пройшли інструктаж щодо порядку проходження практики та оформлення звіту.