ОГОЛОШЕННЯ! Вибір дисциплін студентами 1-го та 2-го курсів економічного факультету

15 та 17 травня 2018 р. в 49 аудиторії відбудеться вільний вибір навчальних дисциплін студентами першого та другого курсу, що будуть слухатись в 4-му та 6-му семестрі відповідно освітнього рівня бакалавр.

Навчальні дисципліни вибору для 1-го курсу

17 травня (четвер) 2018 р. в 49 аудиторії відбудеться вільний вибір навчальних дисциплін студентами першого курсу, що будуть слухатись в 4-му семестрі освітнього рівня бакалавр.

Час проведення:
13:00 – 173-1, 173-2, 175-1, 175-2, 176, 151 УП групи;
14:00 – 151ЕТ, 151ЕК, 172, 171, 192-1, 192-2 групи.

Дисципліна, викладач Орієнтовний зміст дисциплін, що виносяться на вибір
1 Економічна психологія та етика бізнесу
(доц. кафедри економіки підприємства та управління персоналом Філіпчук Наталія Василівна)
1. Психологічні закономірності економічної поведінки у процесі прийняття рішень.
2. Економічні емоції та техніки їх керування.
3. Економіко-психологічні методи. Методи генерації ідей.
4. Психологія сприйняття грошей.
5. Психологія економічної поведінки споживача.
6. Психологія кольору в рекламі та економічній поведінці.
7. Економічна психологія підприємництва та зайнятості.
8. Тайм-менеджмент.
9. Етикет спілкування. Вербальні та невербальні засоби у мовному етикеті.
10. Діловий етикет, протокол.
2 Реклама та рекламна діяльність
(ас. кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку к.е.н. Вардеванян Вардан Альбертович)
1. Реклама в системі маркетингових комунікацій.  Історія виникнення і розвитку реклами.
2. Особливості сучасного рекламного процесу, функції реклами та її основні закон.
3. Практика рекламної діяльності країн Європі та США. Рекламні  фестивалі. Ніч рекламожерів.
4. Класифікації реклами та перспективні напрямки рекламної діяльності. Типологія рекламного продукту й рекламних кампаній.
5. Організація рекламної діяльності.
6. Види рекламної діяльності та засоби поширення реклами.
7. Особливості рекламного продукту в різних ЗМІ.
8. Реклама в Інтернеті та в соціальних мережах.
9. Планування рекламної кампанії.
10. Контроль ефективності реклами. Аналітика в рекламі.
3 Сучасні Інтернет технології
(доц.  кафедри економіко-математичного моделювання Верстяк Андрій Васильович; к.е.н. Вінничук Ігор Станіславович)
1. Огляд сучасних інтернет-технологій.
2.Співпраця в Інтернеті. Сервіси для спілкування на базі веб-технологій (Facebook, Yahoo! Messenger, What Sapp, Gmail).
3. Інструменти для відправки миттєвих повідомлень (Yahoo! Messenger, Google Talk, Lync, Telegram, Viber).
4. Месенджери для організації командної роботи (HipChat, Slack, Kato, Flock).
5. Мобільні додатки для зв’язку з клієнтами.
6.Організація вeб-конференцій (Skype, Google+ Hangouts, MeetingBurner, Jabbster, GoToMeeting).
7. Просування сайтів. SEO (Search Engine Optimization).
8. E-mail-розсилка. Сервіси для знаходження списків розсилки.
9. SMM. Просування товарів в соціальних мережах.
10. Шляхи заробітку в Інтернеті.
4 Європейська інтеграція
(асист. кафедри міжнародної економіки к.е.н. Марченко Тетяна Володимирівна)
1. Стратегічне партнерство: проблеми вибору та реалізації.
2. Багатовекторність вітчизняної економіки.
3. Україна в СОТ: перспективи та проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
4. Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції України.
5. Зовнішньоекономічна скерованість структурної перебудови економіки України.
6. Перспективні напрями реалізації транзитного потенціалу України.
7. Сучасні тенденції залучення та використання прямих іноземних інвестицій в Україні.
8. Диференціація джерел постачання енергоносіїв до України.
9. Напрями активізації міжнародного співробітництва на рівні Чернівецької області.
5 Банківські продукти і послуги
(доц. кафедри фінансів і кредиту Саїнчук Наталія Валеріївна)
1. Поняття банк та його структурних підрозділів.
2. Поняття банківські продукти та послуги.
3. Банківські вклади та процедура їх здійснення.
4. Поточний рахунок та процедура його відкриття.
5. Картковий рахунок та види банківських карток.
6. Новітні види банківських послуг та продуктів. 7. Контроль за банківським рахунком
6 Self-Brand-Менеджмент
(асист. кафедри економічної теорії та менеджменту і адміністрування к.е.н.  Лусте Олена Олегівна)
1.Управління саморозвитком та особистим успіхом.
2. Емоційне лідерство.
3. Психологія впливу та маніпуляції.
4. Тайм-менеджмент.
5. Репутаційний та комунікаційний менеджмент.
6. Формування позитивного враження та технології побудови індивідуального іміджу.
7. Мистецтво публічних виступів та технології проведення бізнес-презентацій.
8. Тактика та стратегія проведення ділових переговорів.
7 Аудит
(доц. кафедри  обліку, аналізу і аудиту Никифорак Ірина Іванівна)
1. Аудит як наука і практична діяльність.
2.Організація аудиторської перевірки.
3. Фінансова звітність – основний об’єкт перевірки.
4.Методика отримання аудиторських доказів.
5.Порядок виявлення помилок та шахрайства в аудиті.
6.Аудиторські висновки.
7.Прийняття рішень на підставі результатів аудиту.
8 Фізичне виховання ІІ Футбол; Волейбол; Баскетбол; Настільний теніс; Аеробіка; Атлетична гімнастика; Боротьба; Гандбол.
9 Громадське здоров’я та медицина порятунку Сучасні теоретичні положення та практичні програми в галузі валеології, превентивної медицини. Медико-соціальні проблеми порушень здоров’я. Знання та практичні навички керування власним здоров’ям. Надання домедичної допомоги постраждалим немедичними працівниками з використанням основних положень міжнародної програми BLS (Basic life Support – Основи підтримки життя)
10 Релігієзнавство

 

Навчальні дисципліни вибору для 2-го курсу

15 травня (вівторок) 2018 р. в 49 аудиторії відбудеться вільний вибір навчальних дисциплін студентами другого курсу, що будуть слухатись в 6-му семестрі освітнього рівня бакалавр.

Час проведення:
13:00 – 276, 251УП, 272-1, 272-2, 257 групи;
14:00 – 271, 273, 275, 251ЕК групи.

Назва дисципліни,
П.І.П. викладачів
Орієнтовний зміст дисциплін, що виносяться на вибір
1 Управління продажами
(ас. кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Клипач Андрій Ярославович)
1. Особливості торговельної діяльності в умовах конкурентної економіки.
2. Процес продажу та його етапи.
3. Інструментарій підвищення ефективності продажів.
4. Ведення ділових переговорів.
5. Організація відділу продажу на підприємстві.
6. Мотивація торгового персоналу.
7. Досвід зарубіжних торговельних компаній.
8. Маркетинг в продажах
9. Система управління продажами
2 Податкова грамотність Оподаткування підприємницької діяльності
(доц. кафедри фінансів і кредиту Бак Наталія Андріївна)
1. Громадяни як рівноправні учасники податкових відносин, механізм їхньої співпраці з органами доходів і зборів.
2. Оподаткування майна громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.
3. Оподаткування витрат громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.
4. Оподаткування доходів громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Порядок виконання роботодавцями зобов’язань податкового агента.
6. Перетин митних кордонів держави та його наслідки для платника податків.
7. Потенційні можливості оптимізації розміру податкових зобов’язань громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.
3 Основи міжнародного бізнесу
(доц. кафедри міжнародної економіки Михайлина Діана Георгіївна)
1. Суть і форми міжнародного бізнесу.
2. Середовище міжнародного бізнесу.
3. Вибір країни-партнера міжнародного бізнесу.
4. Стратегія міжнародного бізнесу.
5.Організація міжнародного бізнесу.
6. Міжнародні бізнес-операції.
7. Маркетинг та науково-дослідна діяльність у глобальному вимірі.
4 Економіка та
організація бізнесу
(доц. кафедри економіки підприємства та управління персоналом Ковалюк Богдан Іванович)
1. Шляхи пошуку ідей для започаткування власного бізнесу.
2. Аналіз викликів сучасного зовнішнього середовища бізнес-структур.
3. Побудова організаційної структури власної компанії.
4. Практичні навики ділового спілкування.
5. Оптимізація управлінської структури.
6. Бізнес-планування економічної діяльності.
7. Організація бізнес-процесів.
8. Оптимізація податкових витрат. Тіньова економіка.
9. Оцінка результативності бізнес-структур.
5 Організаційні структури управління
(доц. кафедри економічної теорії та менеджменту і адміністрування Кравець В’ячеслав Іванович)
1. Теоретичні основи становлення організаційних структур управління.
2. Основні моделі організаційних структур.
3. Підходи до формування організаційних структур управління.
4. Особливості організаційних змін.
5. Роль організаційного дизайну у формуванні організаційних структур управління.
6. Елементи організаційного дизайну.
7. Методи організаційного дизайну.
8. Оцінка ефективності організаційних структур управління.
6 Інтернет-технології в бізнесі
(доц. кафедри економіко-математичного моделювання Верстяк Андрій Васильович)
1. Характеристика сучасних веб-сервісів.
2. Розробка і просування комерційних сайтів.
3. Основи електронної комерції.
4. Кращі практики електронної комерції: Amazon, Ebay, Aliexpress.
5. Аналіз статистики сайту з допомогою сервісу Google Analytics.
6. Інтернет-реклама.
7. Рекламні сервіси Google AdSense та Google AdWords.
8. Користувацький пошук Google.
9. Веб-сервіс Google Alerts. Групи Google.
10. Сервіс Google Finance.
11. Пошук готелів та авіамаршрутів.
12. Документи Google.
13. Сховища Google Drive та DropBox.
7 Облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу
(асист. кафедри  обліку, аналізу і аудиту, к.е.н. Терен Галина Миколаївна)
1. Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні.
2. Розвиток малого бізнесу в зарубіжних країнах.
3. Оподаткування діяльності підприємств малого бізнесу.
4. Особливості організації обліку на малих підприємствах.
5. Облік господарських процесів на малих підприємствах.
6. Заробітна плата: порядок нарахування та обліку.
7. Звітність малого підприємства.
8 Професійна іноземна мова

Явка студентів першого та другого курсу усіх напрямів підготовки є обов’язковою!!!