Нові горизонти економічної освіти: підписано договори про співпрацю з Клубом підприємців Буковини та Chernivtsi Business Group

9 липня було підписано договори про співпрацю Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича з Клубом підприємців Буковини та Chernivtsi Business Group.

Предметом договору є співробітництво щодо: популяризації підприємницької культури серед молоді та студентів; сприяння розвитку підприємництва та забезпечення додаткових можливостей щодо співробітництва Університету із підприємницьким сектором; сприяння удосконаленню системи освіти в Університеті шляхом набуття студентами практичних знань та формування навичок у сфері підприємницької діяльності; ініціювання співпраці та налагоджування контактів з різноманітними суб’єктами господарювання на взаємовигідній основі; ініціювання та проведення зустрічей викладачів, співробітників та студентів Університету з представниками підприємницького сектору (бізнесу); сприяння впровадженню в навчальний процес та викладання дисципліни «Фінансування та організація власного бізнесу», як дисципліни за вибором для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Університету; організація міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, форумів, семінарів, конкурсів та інших заходів, спрямованих на поширення та обмін досвідом з підвищення прикладної спрямованості освіти.

Представники підприємців Роман Клічук та Олександр Каланча підтвердили зацікавленість бізнес-структур у якісній підготовці студентів та відкритість для викладацького складу і студентів Університету. Досягнуто домовленостей про аналіз та оптимізацію освітніх програм, практичну підготовку студентів, впровадження елементів дуальної освіти.  Ініціатором підписання договорів виступив економічний факультет та Центр співпраці з підприємцями.

Галерея