На економічному факультеті відкрили сучасну навчальну аудиторію імені Йозефа Шумпетера

03 жовтня 2017 року в рамках святкування 142-ої річниці із Дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на економічному факультеті відкрито оновлену та спеціально обладнану навчальну аудиторію, якій почесно присвоєно ім’я Йозефа А. Шумпетера*.

Це стало можливим завдяки активній співпраці із норвезьким приватним Інститутом доктора філософії Яна-У. Сандала, яка розпочалася ще наприкінці 2012 року. Так, за кошти університету проведено поточний ремонт аудиторії, а за фінансування норвезького Інституту закуплено навчальні столи, стільці, шафи під невелику бібліотеку, мультимедійний проектор, екран, ноутбук, обладнання для WiFi. Окрім того, Ян-У. Сандал вже п’ятий семестр проводить англомовні лекційні заняття з проблем соціального підприємництва та інновацій, є співорганізатором проведення Шумпетерівських конференцій в м. Чернівці, приймав на наукові стажування в Норвегії магістрів економічного факультету, сприяв участі студентів та співробітників в наукових заходах в Литві, активно підтримує читацький клуб факультету та щорічно поповнює англомовну бібліотеку Чернівецького Шумпетерівського центру, членом якого є з 2015 року.

Аудиторія імені Й.Шумпетера буде активно використовуватися для проведення занять студентів економічного факультету згідного навчального розкладу, в ній проходитимуть англомовні лекції та семінари із соціального підприємництва, інноваційного та стратегічного менеджменту в рамках Школи соціального підприємництва норвезького професора, спільно із партнерами із Університету м. Коруни (Іспанія) заплановані он-лайн лекції з проблем європейської інтеграції та економічного розвитку, стане в нагоді проведення заходів студентського англомовного дебатного клубу.

В урочистих заходах взяли участь ректор Чернівецького національного університету Мельничук С.В., директор норвезького інституту доктор Ян-У. Сандал, Почесний консул Австрії в м. Чернівці Осадчук С.Д., завідувач кафедри британських та американських студій Кошицького університету (Словаччина) С.Томашикова, помічник ректора Нежурбіда С.І., проректор-головний бухгалтер університету Марут С.Г., декан економічного факультету Білоскурський Р.Р., директор Чернівецького Шумпетерівського центру Саєнко О.С., викладачі та студенти економічного факультету.

* Йозеф Шумпетер, працюючи на посаді позаштатного професора факультету держави і права Чернівецького цісарського університету імені Франца Йозефа (1909-1911 рр.), відзначався широтою наукових інтересів у галузі економічних досліджень. Про це свідчать, наприклад, курси, які він читав студентам: „Народноекономічна політика”, „Фінансове право”, „Про соціальне страху-вання з особливим зважанням на його зв’язок із торгівельною і фінансовою політикою”, „Семінар із національної економіки та фінансової науки”, „Тренування в аналізі газетних повідомлень про процеси на ринку грошей”.

Під час викладання в Чернівецькому університеті вийшла праця Шумпетера „Сутність та основний зміст теоретичної національної економії” і, мабуть, саме в цей час формувалась методологія вченого у дослідженні соціально-економічних процесів. Саме в Чернівецькому університеті Йозеф Шумпетер написав свою першу фундаментальну та всесвітньовідому працю ”Теорія економічного розвитку”, яка була опублікована після від’їзду Шумпетера з Чернівців в австрійське місто Грац в Лейпцігу 1912 році. В даній праці економічний розвиток представляється як процес „творчого руйнування”, тобто постійно повторюваного виникнення і втрати монопольної влади учасників ринку, основою чого є інноваційна діяльність підприємців-новаторів.