Курси інтенсивного вивчення польської мови як іноземної

На базі «Центру славістичних студій SLAVIA» розпочинають роботу «Курси інтенсивного вивчення польської мови як іноземної».

Названі курси ‒ це інтенсивне навчання польської мови з метою подальшого оволодіння нею на рівні В 2, що включає: розуміння змісту писемних текстів із загальномовною конкретною та абстрактною тематикою, включно з розумінням дискусій із технічної та гуманітарної тематики у відповідних (технічній та гуманітарній) сферах; здатність детально й розлого формулювати усні й письмові висловлювання, а також уміти окреслювати свою позицію та роль у дискусіях на задану тему.

Після завершення «Курсів інтенсивного вивчення польської мови як іноземної» слухачі отримають сертифікат про знання польської мови на рівні B2, який дає можливість викладачам проходити передбачені контрактом міжнародні стажування, студентам ‒ навчатися впродовж семестру в польських вузах за програмою обміну Direct Mobility. Як викладачі, так і студенти можуть брати участь у програмі Erasmus+ (Credit Mobility), однією з головних вимог якої є документальне підтвердження знання мови (в т.ч. польської) на рівні B2. Інтенсивне вивчення польської мови покликане також надати можливість слухачам оволодіти польською мовою в обсязі, необхідному для того, щоб скласти державний іспит на знання польської мови як іноземної на рівні В 2 в одному із польських вузів-партнерів (із числа тих, що мають офіційне право приймати іспит на зазначеному рівні) з виданням відповідного державного сертифіката згідно з ESOKJ / Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (англ. відповідники: CEFR, IELTS, TOEFL).

Навчально-тематичний план «Курсів інтенсивного вивчення польської мови як іноземної» містить перелік базових навчальних тем із фонетики, лексики, граматики, стилістики, зв’язного мовлення, а кількість часу, відведеного на її вивчення, становить близько 600 год.

На «Курсах інтенсивного вивчення польської мови як іноземної» можуть навчатися науково-педагогічні та педагогічні працівники, студенти, інші зацікавлені слухачі, котрі бажають оволодіти польською мовою на рівні В 2 протягом 6 (шести) місяців: березень-червень, вересень-листопад. Навчальні заняття проводяться у складі групи (груп), чисельний склад якої (-их) становить 10-12 осіб, 2-3 рази на тиждень.

Зарахування на навчання потенційних слухачів здійснюється на підставі наказу ректора університету після реєстрації їхніх письмових заяв у «Центрі славістичних студій SLAVIA» та оплати коштів за навчання (можлива оплата частинами).

Навчальні заняття з викладання польської мови проводитимуться згідно з розкладом у 65 аудиторії VI корпусу філологічного факультету ЧНУ (приміщення «Центру славістичних студій SLAVIA»).

Контактна особа: Ярослав Петрович Редьква, відділ міжнародних звʼязків (5 корп., ауд. 148, тел.: 584706, e-mail: y.redkva@chnu.edu.ua).