Кафедра фінансів і кредиту продовжує плідну роботу зі стейкхолдерами

8 жовтня 2020 року відбулася чергова зустріч викладачів з роботодавцями (представниками банківських установ, підприємницького сектору Буковини), випускниками та студентами, які навчаються на економічному факультеті ЧНУ імені Юрія Федьковича за освітніми програмами “Фінанси, банківська справа та страхування” бакалаврського та магістерського рівнів.

У ході обговорення змістовного наповнення освітніх програм, їхньої структури запропоновані зміни щодо оптимізації складу навчальних дисциплін з метою поліпшення soft scills майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, а також активізації участі роботодавців регіону у викладанні професійних дисциплін студентам.