Що таке академічна доброчесність та чому важливо дотримуватись етичних принципів під час навчання?

З метою популяризації академічної доброчесності серед студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на економічному факультеті  кафедрою  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  9 листопада 2021 року було проведено вебінар на тему: «Академічна доброчесність та  забезпечення якості освіти» (модератори заходу – к.е.н., доцент Людмила Вербівська , к.е.н. Ірина Кравчук).

На вебінарі були розглянуті питання дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, а також науковими, педагогічними та науково-педагогічними працівниками. Були висвітлені фактори, що вважаються порушеннями академічної доброчесності, а також можлива відповідальність за ці порушення.

Під час зустрічі було обговорено такі поняття, як академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, необ’єктивне оцінювання, обман, списування, суть авторського права тощо. Доповідачі Ігор Комлєв та Катерина Швайко пояснили можливі види плагіату, вимоги до оформлення посилань, їх доречність, цитування як один із видів посилань, а також ті дії, що плагіатом не є. Наприкінці ж зустрічі було розглянуто питання про впровадження антиплагіатної системи в ЧНУ ім. Ю.Федьковича, коефіцієнти гранично допустимих норм та інші цифрові показники звіту подібності.

На думку студентів-учасників вебінару: «…сьогодні ми дізналися та  підкреслили для себе багато нового, наприклад, види відповідальності за порушення академічною доброчесності та види робіт, що схожі, але не є плагіатом».

 Закінчуючи свої доповіді, спікери побажали студентам успіхів у навчанні, дотримуватися академічної доброчесності, що створює довіру до результатів навчання і підвищує успішність випускників у подальшій кар’єрі, їх працевлаштуванні. Сподіваємось, що проведення таких вебінарів сприятиме формуванню доброчесного академічного середовища та розумінню всіма учасниками освітнього процесу необхідності дотримання принципів академічної доброчесності!

Галерея