1. Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Економіка інноваційного підприємства», 2016 рік
 2. Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Управління потенціалом підприємства», 2016 рік
 3. Методичні рекомендації для проходження асистентської практики магістрів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 2016 рік
 4. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни “Стратегія підприємства” для студентів спеціальності “Економіка підприємства”/ Укладач: Л.В. Вербівська. – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2016. – 37 с.
 5. Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисциплін «Підприємництво», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Стратегічне управління підприємництвом», 2016 рік
 6. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2017 рік
 7. Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисциплін «Управління конкурентоспроможністю підприємства» «Підприємництво», «Стратегічне управління підприємництвом», 2017 рік
 8. Методичні рекомендації до написання міждисциплінарної курсової роботи з дисциплін «Підприємництво», «Стратегія підприємництва» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Укладачі: Л.В. Вербівська, О.О. Петращак. – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2018. – 32 с.
 9. Робоча програма виробничої практики студентів напряму підготовки 6.030504 – економіка підприємства, 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність (для студентів ІV курсу)
 10. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та оформлення звітної документації з навчальних дисциплін «Підприємництво» та «Стратегія підприємства», 2018 рік
 11. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2018 рік
 12. Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/Укладачі: Вербівська Л.В., Кравчук І.П., Попадюк О.В. Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2018. 33 с.
 13. Методичні рекомендації для проходження асистентської практики магістрів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 2018 рік
 14. Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/Укладачі: Вербівська Л.В., Кравчук І.П. Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2019. 37 с.
 15. Методичні рекомендації для проходження асистентської практики магістрів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 2020 рік
 16. Зибарева О.В., Яскал І.В., Лучик О.І. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисциплін “Антикризове управління підприємством” та “Планування і контроль на підприємстві” для студентів спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2019. 28 с.
 17. Робоча програма виробничої практики «Економіка та організація торгівлі»  підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 рік
 18. Збірник тестових завдань для підготовки до комплексного (кваліфікаційного) екзамену з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» студентів усіх форм навчання. Укладачі: Вербівська Л.В., Яскал О.О., Шахраюк-Онофрей С.І. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 153 с.
 19. Робоча програма навчальної практики «Економіка підприємства» підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 рік
 20. Робоча програма навчальної практики «Економіка та організація бізнесу» підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 рік
 21. Методичні рекомендації до написання міждисциплінарної курсової роботи з дисциплін «Підприємництво», «Стратегія підприємництва» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладачі: Л.В. Вербівська, О.О. Яскал.  Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2019. 42  с.
 22. Методичні рекомендації до написання міждисциплінарної курсової роботи з дисциплін «Підприємництво», «Економіка бізнесу» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладачі: О.О. Яскал, Л.В. Вербівська, Є.В. Скляр.  Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2020.
 23. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 рік
 24. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації «Управління проектами з економіки та безпеки підприємства» [укл. А.М. Гуменюк, М.І. Колосінська,С.І.Белей]. Чернівці. 2018. 60с.
 25. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) практики магістрантів (галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації «Управління проектами з економіки та безпеки підприємства») [укл. С.І.Белей, М.І. Колосінська]. Чернівці. 2018. 54с.
 26. Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистентської практики магістрантів (галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Управління проектами з економіки та безпеки підприємства») [укл. С.І.Белей, М.І. Колосінська]. Чернівці. 2019. 40с.
 27. Робоча програма асистентської практики магістрантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Управління проектами з економіки та безпеки підприємства») [розробники: Белей С.І., Колосінська М.І., Бойда С.В.]. Чернівці. 2020. 42с.
 28. Методичні вказівки з самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей з дисципліни «Глобальна економіка» / Укл.: д.е.н., проф. Шилепницький П.І., к.е.н, доц. Белей С. І., Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2021. – 24 с
 29. Методичні вказівки для семінарських занять з дисципліни «Глобальна економіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей / Укл.: д.е.н., проф. Шилепницький П.І., к.е.н, доц.. Белей С. І., Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2021. – 32 с.