Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича була створена у 2006 році як кафедра економіки підприємства. У 2016 році вона була перейменована на кафедру підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

На сьогоднішній день кафедра функціонує у складі  економічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Вона акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал і є важливою структурною одиницею факультету, яка динамічно розвивається.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є випусковою з підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр за освітніми програмами (спеціалізаціями):

За рівнем бакалавр:

 • «Підприємництво, торгівля та біржові операції»;
 • «Підприємництво, електронна торгівля та логістика»;

За рівнем магістр:

 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Високий рівень підготовки фахівців зі спеціальностей кафедри досягається завдяки професіоналізму всього її науково-педагогічного складу. Навчальний процес забезпечують 9 викладачів, з них  з науковими ступенями: 1 доктор наук (Зибарева О.В.) і 8 кандидатів наук (доценти: Вербівська Л.В., Яскал О.О., Скляр Є.В., Яскал І.В., Лопащук І.А.,Белей С.І. асистенти:  Кравчук І.П., Попадюк О.В.).

Організація освітнього процесу за освітніми програмами кафедри забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань організації та здійснення власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, надання якісних послуг у різних галузях економічної діяльності; регулювання виробничо-господарської діяльності у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, оцінку ефективності інвестицій та підприємницьких ризиків, управління суб’єктами господарювання в умовах сучасних глобальних викликів тощо.

Фахівці, яких випускає кафедра, мають необхідний рівень знань з організації бізнесу, фінансів, управління, планування, організації виробництва, праці і заробітної плати, бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності, логістики. Вони володіють професійними знаннями та навичками з оптимізації прибутку і податкових стягнень, розбираються у тонкощах підприємницької діяльності, а також мають необхідну базу знань з правових питань діяльності підприємства, підготовлені задовольняти потреби підприємств різних форм власності, комерційних організацій, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, що готують фахівців цього профілю.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечує викладання дисциплін фундаментальної та професійної підготовки: економіка підприємства, підприємництво, антикризове управління підприємством, економіка торгівлі, економіка і бізнес, економіка та організація інноваційної діяльності, потенціал і розвиток  підприємства, інвестування, планування і контроль підприємницької діяльності, проектний аналіз, організація виробництва, стратегія підприємництва, управління конкурентоспроможністю підприємства, менеджмент, створення стартапів в бізнесі та ін.

Наші випускники – це фахівці, які мають високий загальний рівень культури та лідерські якості, належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності.

Випускники освітніх програм «Підприємництво, торгівля та біржові операції» та «Підприємництво, електронна торгівля та логістика» можуть працювати:

 • керівниками організацій, підприємств будь-якої форми власності та їх підрозділів;
 • керуючими, заступниками керуючого торговельної мережі, торгівельних фірм;
 • викладачами закладів вищої освіти;
 • бізнес-аналітиками;
 • експертами з економічних питань та інвестиційної діяльності;
 • спеціалістами із сучасних бізнес-стратегій;
 • фахівцями з управління проектами та програмами у підприємництві;
 • професіоналами з розширення ринків збути, з дослідження товарного ринку;
 • головними та провідними економістами;
 • менеджерами е-commerce проектів, бізнес-консультантами у галузі електронної торгівлі;
 • менеджерами з персоналу (HR-ами);
 • експертами з логістичного консалтингу та аутсорсингу;
 • фахівцями з надання логістичних послуг;
 • інтернет-маркетологами (Social Media-маркетолог);
 • провідними спеціалістами на державній службі;
 • адміністраторами торгівельного залу;
 • менеджерами у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджерами у сфері послуг (менеджер ресторану, готелю, кафе, бару);
 • менеджерами з продажу;
 • фахівцями з біржових операцій (брокер, дилер);
 • аукціоністами (ліцитаторами);
 • торгівельними брокерами (маклер, ріелтор з нерухомості).

При кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності функціонує аспірантура зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», випускниками якої впродовж 2017-2020 років стали 7 аспірантів, які успішно захистили дисертації та працюють у сфері освіти і науки (Кравчук І.П., Попадюк О.В., Гребенюк Н.В.), на державній службі (Повержук У.-Ю.), підприємницьких структурах (Гангал Л.С.), є власниками успішного бізнесу (Раца О.Б., Воронюк Т.А.).

Під час навчання у студентів формуються професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, організації операційної діяльності та внутрішньогосподарських виробничих відносин, бюджетування та контролінгу, консультування з економічних питань, викладання економіки в закладах освіти. Інформаційно-технічна база університету сприяє виконанню науково-дослідної роботи студентів, якісній підготовці майбутніх фахівців. В освітньому процесі широко використовуються засоби комп’ютерних та інформаційних технологій, сучасні інноваційні форми навчання.

Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – тренінгів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, у т.ч за участі фахівців провідних підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

Викладачами кафедри (Зибарева О.В, Вербівська Л.В., Яскал О.О., Скляр Є.В., Кравчук І.П.) упродовж 2015-2020 рр. було підготовлено призерів різних конкурсів: Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальностей «Економіка та управління підприємствами», «Менеджмент», «Економіка та управління в сфері торгівлі», «Підприємництво», Всеукраїнського відкритого конкурсу інвестиційних та бізнес-проектів «Малий бізнес та джерела його фінансування», Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства», Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за окремими спеціальностями за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Серед студентів спеціальності «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність» – призерів конкурсів 2 студенти отримали дипломи І ступеня (Шляхта О., Кондроман Є.), 5 студентів – ІІ ступеня (Сенчук І., Кушнір І.В., Васім Ша Абуагіла Рхома, Хортюк В., Тодераш Г.), 9 студентів – ІІІ ступеня (Громик Ю., Шляхта О., Шинкура Я., Рудий Р., Бобрович В., Кушнір І., Ксенофонтова А. (нагороджена тричі у різних конкурсах), Первуляк І. (нагороджена двічі у різних конкурсах), Мамедова Ш.,).5 студентів – стали переможцями у різних номінаціях (Лупу М., Єськова А., Гавриляк М., Шляхта О., Биц К.).

Для поглиблення практичних знань студентів і забезпечення постійного зв’язку між теоретичним і практичним навчанням систематично організовуються зустрічі з провідними спеціалістами та практичними працівниками, круглі столи, екскурсії на підприємства та організації м. Чернівці та інших міст України (Львів, Одеса, Київ, Микулинці тощо). Щодо практичних навичок, то студенти набувають їх протягом навчання, закріплюють під час виробничих практик.

Об’єктами переддипломних та економічних практик студентів є підприємства, що знаходяться та працюють як на території Чернівецької області, так і в інших регіонах України.

Процес навчання завершується проведенням державної атестації за фахом та захистом бакалаврських і магістерських робіт, тематика яких тісно пов’язана з реальними потребами сьогодення.