Програма вступного випробування до аспірантури спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Затверджено програму вступного випробування здобувачів вищої освіти галузі знань 07 – Управління та адміністрування на третій (аспірантський) освітній рівень спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  Програма включає 3 блоки питань: блок «Економіка підприємства», блок «Підприємництво», блок «Організація торгівлі».