Наказ МОН про створення:  № 1714 від 28.12.2017 р. (зі змінами Наказ МОН від 23.04.2021 № 462)
Дата початку повноважень:  28.12.2017 р.
Дата закінчення повноважень:  01.10.2021 р.

Контактний телефон:  +38 (0372) 52-48-07
Email ради:  rada.k76.051.12@chnu.edu.ua
Факультет:  Економічний
Спеціальність:  08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Контактна інформація:
тел.: +38 (0372) 52-48-07,
факс: +38 (0372) 52-48-07,
ел. пошта: rada.k76.051.12@chnu.edu.ua