Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітні програми: «Підприємництво, торгівля та біржові операції»;
«Підприємництво, електронна торгівля та логістика»

Бакалавр

 • «Антикризове управління підприємством»
 • «Бізнес-аналітика»
 • «Біржова діяльність»
 • «Внутрішній економічний механізм підприємства»
 • «Вступ у спеціальність»
 • «Економіка підприємства»
 • «Економіка праці і соціально-трудові відносини»
 • «Економіка та організація інноваційної  діяльності»
 • «Економіка торгівлі»
 • «Інвестування»
 • «Комерційна діяльність»
 • «Менеджмент»
 • «Організація виробництва»
 • «Організація торгівлі»
 • «Підприємництво та бізнес-культура»
 • «Підприємництво»
 • «Планування і контроль на підприємстві»
 • «Потенціал і розвиток підприємства»
 • «Проектний аналіз»
 • «Стратегія підприємництва»
 • «Управління start-up»
 • «Управління витратами»
 • «Ціноутворення в підприємницькій діяльності»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Магістр

 • «Аналіз і прогнозування біржового ринку»
 • «Електронна комерція»
 • «Інноваційний розвиток підприємства»
 • «Інформаційна економіка»
 • «Інформаційні системи в бізнесі»
 • «Корпоративне управління»
 • «Менеджмент персоналу»
 • «Міжнародний менеджмент»
 • «Основи стандартизації, метрології та управління якістю»
 • «Соціальна відповідальність»
 • «Стратегічний менеджмент»
 • «Товарознавство»
 • «Торговельне підприємництво»
 • «Управління конкурентоспроможністю підприємства»
 • «Управління та діагностування бізнес-проектів»

Силабуси ОПП «Підприємництво, електронна торгівля та логістика» (бакалаврська програма, 4 роки):

 1. Біржова діяльність
 2. Вступ до спеціальності
 3. Економіка бізнесу
 4. Економіка і організація інноваційної діяльності
 5. Економіка підприємства
 6. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 7. Економіка торгівлі
 8. Електронна комерція
 9. Електронний маркетинг
 10. Інформаційна економіка
 11. Лідерство і командна робота
 12. Логістика постачання виробництва і дистрибуції
 13. Менеджмент
 14. Міжнародний бізнес та біржові ринки
 15. Обгрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків
 16. Організація торгівлі
 17. Основи наукових досліджень у професійній діяльності
 18. Підприємництво
 19. Планування і контроль підприємницької діяльності
 20. Потенціал і розвиток підприємницької діяльності
 21. Проектний аналіз
 22. Створення стартапів в бізнесі
 23. Стратегії сучасного електронного бізнесу
 24. Стратегія підприємництва
 25. Товарознавство
 26. Торгівельна логістика
 27. Управління Start-up в торгівлі
 28. Управління брендами
 29. Управління маркетинговими комунікаціями

Силабуси ОПП «Підприємництво, електронна торгівля та логістика» (бакалаврська програма, 2 роки):

Силабуси ОПП «Підприємництво, торгівля та біржові операції» (бакалаврська програма, 4 роки):

 1. Біржова діяльність
 2. Вступ до спеціальності
 3. Економіка бізнесу
 4. Економіка і організація інноваційної діяльності
 5. Економіка підприємства
 6. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 7. Економіка торгівлі
 8. Економічна ефективність підприємницької діяльності
 9. Електронна комерція
 10. Інвестування
 11. Лідерство і командна робота
 12. Менеджмент
 13. Міжнародний бізнес та біржові ринки
 14. Обгрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків
 15. Організація виробництва
 16. Організація торгівлі
 17. Основи наукових досліджень у професійній діяльності
 18. Підприємництво
 19. Планування і контроль підприємницької діяльності
 20. Потенціал і розвиток підприємницької діяльності
 21. Проектний аналіз
 22. Стратегія підприємництва
 23. Товарознавство
 24. Торговельне підприємництво
 25. Управління Start-up в торгівлі
 26. Управління витратами
 27. Управління конфліктами
 28. Управління маркетинговими комунікаціями
 29. Функціонування видів економічної діяльності
 30. Ціноутворення у підприємницькій діяльності

Силабуси ОПП «Підприємництво, торгівля та біржові операції » (бакалаврська програма, 2 роки):

Силабуси ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (магістерська програма, 1,5 роки):

Силабуси інших ОПП: