sabluk

Саблук Петро Трохимович

Посада: академік НААН

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень: Глобальні проблеми аграрної науки

Контактна інформація: ecapk@iae.kiev.ua

Основні публікації:

  1. Формування наукової школи в період агроекономічних трансформацій/ Саблук П.Т. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2015. – 464 с.
  2. Глобалізація і продовольство: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Білоус, В.І. Власов, 2008. – К.: ННЦ ІАЕ.
  3. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період / П.Т. Саблук, 2008. – Економіка АПК. – С.19-37.