ohrimov

Охрімовський Олександр Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:  Проблеми розвитку бюджетного обліку і контролю в Україні

Контактна інформація: o.okhrimovskiy@chnu.edu.ua