logo

ІІІ МІЖНАРОДНА ШУМПЕТЕРІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера
і сучасність: погляд із минулого в майбутнє»

21-22 жовтня 2016 рік, Чернівці, Україна

До участі запрошуються:

Викладачі ВНЗ, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та інших установ, які мають відношення до тематики конференції.

Наукові напрямки роботи

– Теоретична спадщина Йозефа Шумпетера: особливості формування та еволюційний характер
– Механізми модернізації регіональної та національної економіки в контексті концепції економічного розвитку Йозефа Шумпетера
– Бізнес-цикли: теоретичний, історичний та економетричний аналіз ринкових трансформацій
– Соціальне підприємництво як інноваційний механізм суспільних змін та підвищення якості життя
– Безпекові інструменти в економічній політиці держави
– Розвиток систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах
– Інституціональні основи реалізації фіскальної та монетарної політики в сучасних умовах
– Математичні методи, моделі та інформаційній технології в економіці

Орієнтовна програма

21 жовтня 2016 р. реєстрація учасників, урочисте відкриття, пленарне засідання, обід, секційні засідання, кава брейк, підведення підсумків, святкова вечеря
22 жовтня 2016 р. екскурсійна програма, вільний час, від’їзд учасників

Граничні дати

До 16.09. 2016 р. Надіслати заявку у запропонованій формі на електронну адресу оргкомітету
До 30.09.2016 р. Надіслати тези доповіді на електронну адресу – chsc@chnu.edu.ua
Технічні вимоги: макс. 4 стор., А4, Microsoft Word, всі поля – 20 мм, Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0. Вказати ім’я, по батькові та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи. В кінці тексту наводиться список літератури. Скановані схеми, графіки, діаграми, таблиці не допускаються. Формули повинні бути зроблені у редакторі. Автором публікації можна бути не більше одного разу.
До 10.10.2016 р. Надіслати скановану копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу оргкомітету
До 21.10.2016 р. Надіслати статтю, яка буде опублікована в Науковому віснику Чернівецького університету. Серія: економіка, згідно вимог, викладених на сторінці http://econom.chnu.edu.ua/index.php/menu-pro-visnik

Організаційний внесок

200 грн. Дистанційна участь – публікація тез окремою збіркою (один авторський примірник), виготовлення і розсилка сертифікату про участь та програми конференції.
300 грн. Безпосередня участь – виготовлення і розсилка запрошень, друк програми конференції, публікація тез окремою збіркою (один авторський примірник), виготовлення сертифікатів про участь у конференції, роздаткові та інформаційні матеріали. Може бути сплачено безпосередньо під час реєстрації в день проведення конференції.
60 грн. Додатковий примірник збірника матеріалів (оплачується додатково).
100 грн. Обід (оплачується додатково).
300 грн. Святкова вечеря (оплачується додатково).

Оплата організаційного внеску

п/р 2600101612643 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 39718380,
ГО «Центр економічного розвитку та соціальної адаптації»
Призначення платежу –
«Відшкодування витрат участі в конференції ПІП учасника».

Контактні особи

Саєнко
Олександр
координатор конференції,
к.е.н., доцент, заступник декана економічного факультету, o.saienko@chnu.edu.ua
Грунтковський
Володимир
з питань реєстрації учасників та публікації матеріалів,
к.е.н., асистент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування, v.gruntkovskiy@chnu.edu.ua
Чередниченко
Марія
з питань організації поселення, харчування учасників,
асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту, m.cherednychenko@chnu.edu.ua

Адреса оргкомітету

вул. Кафедральна, 2, каб. № 62, Чернівці, Україна, 58012
тел. (0372) 52 48 07, Email: chsc@chnu.edu.ua

Форма заявки

ПІБ автора(ів)
Учений ступінь, учене звання
Місце роботи (назва ВНЗ, установи)
Посада
Участь в конференції (дистанційна участь, як слухач, з доповіддю на пленарному засіданні, з доповіддю на секційному засіданні)
Контактна адреса в наступному форматі:
ПІБ одержувача, вулиця, № будинку, № квартири, місто, індекс, країна
Контактний телефон
Email
Потреба в бронюванні готелі (є/немає)
Потреба в замовленні обіду (100 грн.)
Участь у святковій вечері (300 грн.)
Кількість додаткових екземплярів матеріалів конференції (60 грн.)

Всю додаткову інформацію щодо конференції, можна скачати за цими посиланням: додаткова інформація (українською)додаткова інформація (english).