Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

Тема НДР: Національні та регіональні складові розвитку підприємництва
Керівник роботи: д.е.н., професор Лопатинський Юрій Михайлович
Терміни виконання: 2016-2020 pp.
Державний реєстраційний номер: 0116 U 001439

Кафедра економіко-математичного моделювання

Тема НДР: Моделі та методи дослідження процесів еколого-економічної та соціально-економічної взаємодії
Керівник роботи: д.ф.-м.н., професор Григорків Василь Степанович
Терміни виконання: 2018-2022 рр.
Державний реєстраційний номер: 0117 U 006699

Кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування

Тема НДР: Економічний та управлінський потенціал соціалізації національної економіки
Керівник роботи: д.е.н., професор Галушка Зоя Іванівна
Терміни виконання: 2016-2020 рр.
Державний реєстраційний номер: 0116 U 001672

Тема НДР:Управління розвитком мікро- та макроекономічних систем в умовах нестабільності
Керівник роботи: д.е.н., професор Галушка Зоя Іванівна
Терміни виконання: 2021 -2025 рр..
Державний реєстраційний номер: 0120 U 105323

Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Тема НДР: Трансформація системи регіональних ринків на основі маркетингового підходу
Керівник роботи: д.е.н., професор Буднікевич Ірина Михайлівна
Терміни виконання: 2017-2021 рр.
Державний реєстраційний номер: 0117 U 004713

Кафедра міжнародної економіки

Тема НДР: Конкурентні переваги національної економіки в глобальному економічному просторі
Керівник роботи: д.е.н., професор Шилепницький Павло Іванович
Терміни виконання:
Державний реєстраційний номер:

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Тема НДР: Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання
Керівник роботи: д.е.н., професор Ковальчук Тетяна Миколаївна
Терміни виконання: 2016-2020 рр.
Державний реєстраційний номер: 0116 U 001440

Кафедра фінансів і кредиту

Тема НДР: Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах
Керівник роботи: д.е.н., професор Нікіфоров Петро Опанасович
Терміни виконання: 2016-2020 рр.
Державний реєстраційний номер: 0116 U 001442