Науково-дослідна робота кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


1. Науково-дослідна робота кафедри

У 2011-2015  рр. результативно виконана кафедральна науково-дослідна тема  “Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні”. Номер держреєстрації № 0111U001286. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Термін виконання – 2015 рік. Дану держбюджетну тему виконували 22 штатних працівника. З них – 2 д.е.н., 10 – к.е.н. (з яких 10 – доцентів), 9 асистентів.

У 2016-2020 рр. результативно виконана загально-кафедральна науково-дослідна тема: Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах”. Номер держреєстрації № 0116U001442. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Термін виконання – 2020 рік. Дану держбюджетну тему виконували 21 штатних працівник. З них – 2 д.е.н., 20 – к.е.н. (з яких 11 – доцентів), 1 асистент.

На 2021-2025 рр. затверджена загально-кафедральна науково-дослідна тема: Фіскальні інструменти сталого економічного розвитку”.  Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Термін виконання – 2025 рік. Дану держбюджетну тему виконуватиме 16 штатних працівник. З них – 1 д.е.н., 15 – к.е.н. (з яких 11 – доцентів), 1 асистент.


2. Заходи кафедри

 • Викладачі кафедри брали участь у розробці проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. При розробці Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року здійснено соціально-економічний аналіз та SWOT-аналіз (аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку), визначено стратегічне Бачення і Місію області, сформовано стратегічні та операційні цілі із відповідними заходами (завданнями), визначено механізми впровадження та моніторингу Стратегії.
 • Кафедра фінансів і кредиту в співпраці із партнерами з Норвегії, Польщі та Румунії організовує та проводить щорічну науково-практичну конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки».
 • За сприяння кафедри фінансів і кредиту реалізовується роуд-шоу проєкт, в рамках якого організовуються зустрічі студентів та викладачів кафедри із практиками- представниками бізнесу, фінансово-кредитних установ, органів місцевої та державної влади, громадського сектору.
 • Викладачами кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проводиться Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей»,  соціальний проєкт який передбачає розробку, публічне обговорення та захист креативних бізнес-ідей, що є можливістю для молоді застосувати свої теоретичні знання на практиці, проявити обізнаність, інтелектуальні, творчі і лідерські здібності та здатність до підприємницької діяльності. Налагодження співпраці молоді, студентства, науковців, представників органів влади, бізнесу та фінансово-кредитних установ сприятиме активізації участі молоді у громадському житті та розвитку підприємництва в Чернівецькій області. За підсумками заходу його учасники отримали практичні знання у сфері підприємництва і бізнес-планування, а також нагороди.
 • Кафедра фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича долучається до організації та проведення різноманітних тематичних наукових заходів та круглих столів за участі представників регіональної влади, на яких обговорюються програми розвитку малого і середнього підприємництва в Чернівецькій області тощо. За підсумками заходів надаються пропозиції робочої групи економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича органам регіональної та місцевої влади.

3. Сфера наукових інтересів

Основні напрями наукових досліджень П.І.Б. РЕЗУЛЬТАТИ
Теорія та методологія організації фінансів та грошового обігу проф. Нікіфоров П.О. статті, тези, робота над колективною монографією, керівництво кандидатськими дисертаціями
Бюджетний вектор механізму фінансового забезпечення економічного зростання в Україні доц. Бак Н.А. статті, тези, робота над колективною монографією
Сучасні умови функціонування небанківських фінансових інститутів доц. Гладчук О.М. статті, тези, робота над колективною монографією
Фінансове забезпечення та управління діяльності підприємницьких структур доц. Грешко Р.І. статті, тези, робото над колективною монографією
Відкритість та фінансова безпека страхових компаній доц. Кучерівська С.С. статті, тези, робота над колективною монографією
Формування та використання капіталу підприємства доц. Марусяк Н.Л. статті, тези, робота над колективною монографією
Інвестиційні ресурси регіону: проблеми формування та використання доц. Саінчук Н.В. статті, тези, робота над колективною монографією
Необхідність державного фінансового контролю в умовах трансформації бюджетних відносин доц. Собкова Н.Д. статті, тези, робота над колективною монографією,
Макроекономічна політика України в сучасних умовах доц. Ткач Є.В. статті, тези, робота над колективною монографією
Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України доц. Ткачук І.Я. статті, тези, робота над колективною монографією,
Фінансова політика держави доц. Третякова О.В. статті, тези, робота над колективною монографією
Теоретичні аспекти функціонування фондового ринку доц. Харабара В.М. статті, тези, робота над колективною монографією
Диверсифікація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування асист. Брязкало А.Є. статті, тези, робота над колективною монографією, захист дисертації
Удосконалення системи бюджетного планування асист. Жебчук Р.Л. статті, тези, робота над колективною монографією,
Фіскальна консолідація: інструменти і перспективи запровадження в  Україні асист. Крупей О.М. статті, тези, робота над колективною монографією,
Місцеві бюджети в системі бюджетного регулювання асист. Легкоступ І.І. статті, тези , робота над колективною монографією
Напрями удосконалення механізмів фінансового забезпечення корпорацій асист. Семенюк В.О. статті, тези, робота над колективною монографією, захист дисертації

4. Міжнародна діяльність

 • в рамках проекту «Україна-Норвегія» здійснюється перепідготовка військовослужбовців збройних сил України звільнених у запас та членів їх сімей, а також учасників АТО та ООС по спеціальності «Організація та управління підприємницькою діяльністю». Участь у проекті брали професор Нікіфоров П.О., доценти Бак Н.А, Ткач Є.В., Харабара В.М. та асистент Семенюк В. О. Координатором даного проекту є доцент Грешко Р.І.;
 • викладачі кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича є активними учасниками спільноти “Eurosci Network”, що об’єднує науковців, викладачів та студентів всього світу та метою якої є популяризація ідей європейської інтеграції, економічного розвитку та особистісного зростання. Доц. Ткачук І. Я. виступає локальним координатором спільноти у м. Чернівці.
 • викладачі та студенти кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича щорічно беруть участь у Школі соціального підприємництва (Social Entrepreneur School IDS) Інституту Яна-У. Сандала (Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway), після успішного завершення якої (складається з трьох освітніх курсів) отримують диплом Інституту.
 • доц. Ткачук І. Я. є афілійованим науковим співробітником Інституту Яна-У. Сандала (Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway).

5. Студентська наукова робота

 • студенти напряму підготовки „Фінанси, банківська справа та страхування” активно приймають участь у роботі  Студентського наукового економічного товариства у гуртку «Фінанси і кредит». Щорічно у гуртку працювало 20 студентів. Гурток «Фінанси і кредит» приймає  активну участь у інтелектуальній грі «Брейн-ринг», що проводиться студентським науковим економічним товариством серед студентів економічного факультету.
 • студенти кафедри фінансів і кредиту щорічно беруть участь та посідають призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.
 • студенти кафедри фінансів і кредиту беруть активну участь у двох тематичних гуртках: «Фінансист», керівник доц. Третякова О. В. та «Страховик & СТрахувальник», керівник доц. Кучерівська С. С.;
 • тематика магістерських  та дипломних робіт цілком відповідає науковій тематиці кафедрі, зокрема вона охоплює такі напрямки досліджень, як проблеми та перспективи фінансового забезпечення сталого економічного розвитку в Україні, особливості застосування фінансових інструментів економічного розвитку суб’єктів господарювання та фінансового посередництва в Україні.
 • виконані в рамках держбюджетної теми кафедри всі магістерські та більшість дипломних досліджень одержали належне практичне застосування у фінансових установах України, що підтверджено відповідними довідками про впровадження результатів даних досліджень. – студенти напряму підготовки „Фінанси, банківська справа та страхування” беруть активну участь у проведенні щорічноїМіжнародної науково-практичної конференції  “Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки”.

6. Наукові семінари кафедри

Впродовж 2020-2021 н. р. на кафедрі заплановано проведення наукових семінарів, в ході яких відбудеться обговорення таких проблем:

 1. Особливості реалізації фіскальної та монетарної політики у вітчизняних умовах (доповідач проф. Нікіфоров П.О.), 13 жовтня 2020 р.
 2. Бюджетна децентралізація в Україні: основні уроки й наслідки (доповідач доц. Бак Н. А.), 10 листопада 2020 р..
 3. Особливості фіскальної політики України та зарубіжних країн в період фінансово-економічної кризи (доповідач асист. Легкоступ І. І.), 16 березня 2021 р.
 4. Актуальні питання корпоративних фінансів (доповідач доц. Грешко Р. І.), 13 квітня 2021 р.
 5. Інвестиційна діяльність банківських установ: виклики сучасності (доповідач доц. Саінчук Н. В.), 11 травня 2021 р.

7. Інші форми наукової діяльності

 • Завідувач кафедри  проф. Нікіфоров П.О. являється дійсним членом спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та Головою спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.
 • Завідувач кафедри проф. Нікіфоров П.О. є ченом редколегії наукового вісника Чернівецького національного університету.
 • Доц. Ткачук І. Я. є заступником головного редактора наукового вісника Чернівецького національного університету.
 • Жебчук Р.Л. проходить стажування за стипендіальною програмою уряду Республіки Польші для молодих науковців на 2016-2017 н.р.
 • Доц. Ткачук І. Я. є головою Ради молодих вчених економічного факультету;
 • Асист. Семенюк В. О. є відповідальним секретарем Ради молодих вчених економічного факультету.