Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво:

 1. В рамках проекту «Україна-Норвегія» здійснюється перепідготовка військовослужбовців збройних сил України звільнених у запас та членів їх сімей, а також учасників АТО по спеціальності «Організація та управління підприємницькою діяльністю». Участь у проекті брали доценти Бак Н.А., Харабара В. М., Ткач Є.В., асистент Ткач С.В. Координатором даного проекту є доцент Грешко Р.І.
 2. Асист. Антохова О. Ю. з 27 .03 по 01.04. 2017р. проходила науково-педагогічне стажування та підвищення кваліфікації на базі Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського.
 3. Доц. Грешко Р. І. та доц. Харабара В. М. в період з 07.02.2017 р. по 24.02.2017 р. пройшли науково-педагогічне стажування на факультеті економічних наук та публічного адміністрування Університету Штефана Чел Маре (Сучава, Румунія).
 4. Асист. Ткачук І. Я. з 2.04 по 6.04 2017 р. пройшла наукове стажування на базі Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці в м. Тбілісі (Грузія).
 5. Асист Крупей О. М. з 1.10. 2017 р. по 30.06.2018 р. проходить науково-педагогічне стажування в Вищій школі бізнес і підприємництва і Островцю Свентокшиськім (Польща).
 6. Асист. Ткачук І.Я. взяла участь у одноденному педагогічному воркшопі, присвяченому педагогічній майстерності, щ проводився 14.03.2017 р. проф. Кінгстонського університету в рамках реалізації проекту Британської ради в Україні.
 7. Викладачі та студенти кафедри фінансів і кредиту взяли участь у семестровому курсі «Introduction to European Integration» на освітній платформі Jean Monnet. За результатами курсу було складено підсумковий іспит, що засвідчено іменними сертифікатами. Участь у проекті взяли такі викладачі кафедри: доц. Бак Н. А., доц. Марусяк Н. Л., доц. Кучерівська С.С., доц. Третякова О.В., асист. Ткачук І. Я., асист. Антохова О. Ю.
 8. Викладач Ткачук І.Я. є локальним координатором Jean Monnet Open Online Course of European Integratin, а також членом EUROSCI Network, що підтверджено відповідним сертифікатом.
 9. Викладачі кафедри беруть участь у он-лайн курсі «Jean Monnet Open Online Course Of European Integration: Economic Development», а саме: доц. Бак Н.А., доц. Марусяк Н. Л., доц. Кучерівська С.С., доц. Третякова О.В., асист. Ткачук І. Я.
 10. Представники кафедри фінансів і кредиту взяли участь у школі соціального підприємництва Fil. Dr. Jan. – U. Sandal Institute (Норвегія), що включала 3 міжнародні курси та проходила на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у жовтні 2017 р. Навчання пройшли: асист. Ткачук І. Я., а також такі студенти як Карп А., Василинчук Т., Судінтас І., Бойцан О.
 11. Асист. Ткачук І. Я. виступила ключовим спікером на 60 Міжнародному саміті з Соціального підприємництва, що підтверджено відповідним сертифікатом.
 12. Доц. Ткач Є. В. та асист. Ткач С. В. взяли участь у Tempus EANET Sustainability Workshop for Ministries and Partners, що проводився на базі Амстердамського університету прикладних наук.
 13. Студенти кафедри фінансів і кредиту Білоус Наталія Володимирівна та Саінчук Валерій Віталійович у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. взяли участь у міжнародній програмі обміну студентів Erasmus +, пройшовши семестрове навчання в університеті Nordland (Бодо, Норвегія).
 14. Студенти кафедри фінансів і кредиту Ходан Максим та Василинчук Тетяна пройшли конкурсний відбір на участь у міжнародній програмі обміну студентів Erasmus +, що відбудеться у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. в університеті Nordland (Бодо, Норвегія).
 15. Викладач кафедри фінансів і кредиту Ткачук І.Я. брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри» на базі Київського кооперативного інституту бізнесу і права 18-19 травня, 2017 р. в м. Київ.
 16. Асист. Ткачук І.Я. взяла участь у міжнародній конференції «Sustainable Development 2030: Economic, Social, Environmental and Political Components» та виступила з доповіддю на тему «Financial aspects of social responsibility of civil society organizations in Ukraine» (Тбілісі, Грузія).
 17. Викладачі кафедри фінансів і кредиту видавали публікації у закордонних журналах:

Briazkalo, Anna, Conceptualization of financial resources of local authorities // Baltic Journal of Economic Studies vol. 2 (2016) No.3. 2016. – p. 29-37

Kharabara, Violetta Analisis of  mortgage lending in banks in Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies vol. 3 (2017) No.3. Riga. – 2017. – p. 59-63

Tkachuk I., Egoism as a factor of social responsibility realization / I. Tkachuk // Economic Development and Cultural Change, #4 (2) (July). Volume 65. The University of Chicago Press, 2017. – Pp. 1055-1064

Tkachuk I., Social responsibility of Ukrainian NGOs / I. Tkachuk //American Journal of Sociology, #6 (2), (May). Volume 122. The University of Chicago Press, 2017. – Pp. 2287-226

Shvets N., Tkachuk I., Estimation of the trends of banking system of Ukraine development at the present stage // Innovative solutions in modern science, #1 (10), 2017, pp. 11-18

Швець Н.Р., Юшкалюк А.А., Ідентифікація значущих ризиків банківської установи // Науковий журнал «Науковий огляд» №3(35), 2017. – ст. 23-40

Antohova Olga, The impact of innovation sphere on labor and social relations: possible threats and prospects / O. Antohova // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – Vol. 5. – No.1 /2017. – pp. 91-94

Shvets N., Osadets O. Features mecganism of formation capital of credit unios of Ukraine / N. Shvets, O. Osadets // Innovation solutions in modern science. Scientific journal. Vol. 2 (11). – Dubai. – 2017. – pp.44-59

Greshko Roman, Kharabara Violetta The stages of establishment and development of financial management. – Vol 17, No 1(25) (2017).

Tkachuk I., Correspondence of the civil society and economy in Ukraine. «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної мультидисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – 133 с.

Tkach S.V., Maliarchuk O.V. Effective financial infrastructure as the basic of  Ukrainian economy innovative development. Current scientific research: Collection of  scientific articles. – Publishing house “Breeze”, Montreal, Canada, 2017. – p. 10-14.

Кузьмук С. Г. Аналіз моделі фінансової поведінки в теорії корпоративних фінансів. Integration of business structures: strategies and technologies: International scientific-practical conference. – Tbilisi. – February, 24. – 2017. – pp. 171-174.

Осадець О. М., Швець Н.Р. Застосування зарубіжного досвіду в діяльності кредитних спілок України. From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic area: International scientific conference. – Riga, Latvia. – August 19th, 2017. – p. 164-166.