krupey

Крупей Олексій Мирославович

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: у 2008 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю “фінанси і кредит”. З 2008 працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Наукове стажування у Вищій школі бізнесу і підприємництва (м. Островець-Свентокшиськ, Польща) 01.02.2019-30.06.2019

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – Фіскальна консолідація: інструменти і можливість запровадження в Україні
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Дем’янишин В.Г.

Наукові інтереси: Метафізика фінансів, методологія дослідження, державний борг, фіскальна консолідація.

Курси, що читає: Гроші і кредит, Податкова система, Адміністрування податків.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: a.krupei@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань

2020 рік

 1. Крупей О. М., Семенюк В. О. Анатомія трансдисциплінарного підходу у фінансах. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 55, частина 2. С. 67 – 72 // http://bses.in.ua/journals/2020/55_2_2020/12.pdf
 2. Семенюк В. О., Крупей О. М. Трансформація вартісно-орієнтованих моделей у процесі визначення вартості капіталу корпорацій. Бізнес – Навігатор. 2020. Випуск 3 (59). С. 148 – 153 // http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/59_2020/27.pdf

2015 рік

 1. Крупей О. М. Інструменти фіскальної консолідації / О. М. Крупей // Інвестиції: практикатадосвід. – 2015. – № 10. – С. 80–84 // http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2015/18.pdf
 2. Крупей О. М. Світова практика застосування політики фіскальної консолідації [Електронний ресурс] / О. М. Крупей // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua.

2014 – 2010 роки

 1. Krupei O.M. Fiscal consolidation in the conditions of globalization transformations/ The First International Conference on Eurasian scientific development, Vienna. 2014. 496 P. // http://ppublishing.org/upload/iblock/edc/Conf-Eurasia-01.pdf
 2. Крупей О. М.  Фіскальна консолідація в новітніх проблемах розвитку країн / О. М. Крупей // Проблеми фінансово-економічного та соціального розвитку країн: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 вересня 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014.  – 116 с. –  С. 22 – 24.
 3. Krupei O.M., Glavitskyy M.A. The institutionalization of fiscal consolidation / European Applied Sciences # 4 – 2013, V.2 . 187 P.
 4. Крупей О. М.  “Фінансова дисципліна” фіскальної консолідації / О. М. Крупей // Економіка в контексті глобальних перетворень  суспільного розвитку: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції,  ( м. Дніпропетровськ, 10 – 11 травня 2013 р.). У 2 – х частинах – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. Ч. 2. – 148 с. – С. 136 – 138.
 5. Крупей О. М. Структура державного боргу України в сучасних умовах / О. М. Крупей // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610 – 611. Економіка.  – Чернівці:Чернівецький нац. ун – т., 2012. – 204 с. – С.120 –124.
 6. Крупей О. М. “Правила гри” в умовах державного боргу / О. М. Крупей // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки: матеріали I – ї Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012), ( м. Чернівці, 19 – 21 квітня  2012 р.) . – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 430 с. – С.41 – 42.
 7. Крупей О. М. Оцінка формування державного боргу / О. М. Крупей // Актуальні питання сучасної економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса, 28 – 29 вересня 2012 р.) / ГО  « центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – 128 с. – С.115 – 117.
 8. Крупей О. М.  Джерела формування державного боргу України / О. М. Крупей // Економіка та управління: проблеми науки та практики: матеріали XIII Міжнародної науково – практичної конференції, (м. Львів, 28 – 29 вересня 2012 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2012 . – 140 с. – С. 29 – 30.
 9. Крупей О. М. Фіскальна консолідація як складова боргової політики України  / О. М. Крупей // Вісник Чернівецького торговельно – економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. III (43). Економічні науки. – 400 с. – С. 327–332.
 10. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред.: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ 1.7).
 11. Крупей О. М. Проблеми обслуговування державного боргу України   / О. М. Крупей // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 495. Економіка.  – Чернівці:Чернівецький нац. ун – т., 2010. – 216 с. – С. 158 – 162 .