Клайн Віталій Іванович

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту
Кваліфікація – спеціаліст із фінансів і кредиту

Деталізована інформація: Чернівецький фінансово-юридичний інститут спеціальність «Фінанси». Працює на кафедрі  фінансів і кредиту з 2007 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – Фінансовий механізм антикризового управління на підприємствах деревообробної промисловості
Науковий керівник – д.е.н., проф. Столяров В. Ф.

Наукові інтереси: антикризове управління в сфері корпоративних фінансів

Курси, що читає: Фінанси підприємств, Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: v.klain@chnu.edu.ua, vklain@mail.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ 2.4).
  2. Забезпечення ефективності розвитку економіки: Колективна монографія / За ред. Т.В. Штерми, С.М Пелипчук. – Чернівці: ПВНЗ “Буковинський університет”, 2013. – С. 228-242.
  3. Клайн В.І. Реінжиніринг бізнес-процесів як складова антикризового фінансового управління / В.І. Клайн // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету за редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, Заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету (голова) М.І. Бахмата – Камянець-Подільський, 2012.   .С 268-272.
  4. Клайн В.І. Класичні та сучасні погляди на економічну суть прибутку: матеріали Х-ї Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки”. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 88-90.
  5. Клайн В.І. Реінжиніринг бізнес-процесів як складова антикризового управління: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки”. – Чернівці: ЧНУ, 2012.   С. 125-127.
  6. Клайн В.І. Глобалізація фінансово-економічної кризи: світовий досвід та українські реалії: матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем” (IS YESS 2013). Ч.1. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 163-165.
  7. Клайн В.І. Особливості розвитку малого бізнесу в Україні в умовах фінансово-економічної кризи: матеріали 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності” (IS YESS 2014). Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 65-68.