davidova

Давидова Світлана Матвіївна

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Деталізована інформація: закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут за спеціальністю фінанси. З 1995 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботиФормування бюджетних ресурсів регіону
Науковий керівникпроф. Юрій С.І.

Наукові інтереси: Формування та використання бюджетних ресурсів регіону

Курси, що читає: Бюджетна система, Податковий менеджмент

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: s.davudova@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Давидова С.М. Стратегія зміцнення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в умовах фіскальної децентралізації / С.М. Давидова // Фінансове забезпечення економічного зростання: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова. – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2015. – С.110-134.
 2. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ3).
 3. Давидова С.М. Проблема розподілу бюджетних повноважень між органами місцевого самоврядування / С.М. Давидова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка.  – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т., 2012.- С.116-119.
 4. Давидова С.М. Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави: матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки”, Чернівці: ЧНУ, 2012 – С.259-261.
 5. Давидова С.М. Методи управління підприємством у кризовий період. Антикризове фінансове управління: економічна сутність і основні аспекти реалізації : матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки”, Чернівці: ЧНУ, 2012 – С.148-149.
 6. Давидова С.М. Проблеми фінансового забезпечення функціонування сільських та селищних територіальних громад : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави” присвяченої 90-річчю Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. Том 9. 29-30 жовтня 2008 року, Дніпропетровськ, 2008 р. – С.3-5.
 7. Давидова С.М. Формування фінансових ресурсів регіону: матеріали наук.-практ.конф. “Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень”, Київ, 23-24 березня 2008 р. (У 2-х ч.) Частина І. / Редкол.: І.Я. Чугунов (голова) та ін. – К.:НДФІ. – С.39-44.
 8. Давидова С.М. Податкова складова державного регулювання / С.М. Давидова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 235: В 4 т. – Т.ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С.860-868.
 9. Давидова С.М. Бюджетні ресурси та шляхи їх нарощування / С.М. Давидова // Проблеми входження України в глобальні економічні структури: стратегічні пріоритети. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006, – 400 с.
 10. Давидова С.М. Вдосконалення бюджетно-податкового процесу як основа фінансової стабільності. / С.М. Давидова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – Вип. ІІІ. Економічні науки.
 11. Давидова С.М. Методологічні аспекти класифікації бюджетних ресурсів: джерела та методи їх формування: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2005. – 584 с.
 12. Давидова С.М., Давидова Л.А. Пріоритети нарощування власних доходів бюджету в контексті реформування місцевого оподаткування. Збірник наукових праць. Економічні науки. / Чернівецький фінансово-юридичний інститут. Вип.І. За редакцією к.е.н., доцента Маниліча М.І. – Чернівці: Букрек, 2005. – 296 с.
 13. Давидова С.М., Давидова Л.А. Вдосконалення податкового процесу як запорука фінансової стабілізації держави. Збірник наукових праць. Економічні науки. / Чернівецький фінансово-юридичний інститут. Вип.ІІ.– Чернівці: Букрек, 2005.
 14. Давидова С.М., Антохова І.М. Регіональні перспективи розвитку туристичної галузі. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип. ІІІ. АНТ Лтд, 2005.