Зустріч із зовнішніми стейкхолдерами

27 квітня 2022 кафедрою фінансів і кредиту проведена чергова зустріч із зовнішніми стейкхолдерами – роботодавцями. В онлайн-обговоренні змін до освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, запропонованих робочими групами, взяли участь представники різних сфер фінансової діяльності:

 1. Перепічка Павло Валентинович – начальник управління Західного офісу Державної аудиторської служби України в Чернівецькій області.
 2. Чукля Ілля Георгійович, заступник Директора Департаменту фінансів Чернівецької ОДА – начальник управління доходів та взаємодії з територіальними громадами.
 3. Хоміцький Ярослав Анатолійович  – заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Чернівецькій області.
 4. Постолатій Оксана Валентинівна – начальник відділу економіки Департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА.
 5. Плахута Олена Іванівна – голова правління ПрАТ «Імпульс».
 6. Боднар Олена Станіславівна – фінансовий директор «Техно Груп».
 7. Ключук Наталія Антонівна – директор ТОВ «Вікна Стиль», ТОВ «Євро Віндоус».
 8. Ретузін Олексій Богданович – директор ТОВ «Марвіон Академі», ТОВ «Вест Груп».
 9. Лисак Тетяна Петрівна – директор ТОВ «Дебет Кредит Груп».
 10. Карнаух Ольга Анатоліївна – начальник відділу мікрокредитування Чернівецької філії АТ «Ощадбанк».
 11. Гуцул Наталія Іванівна – директор головного відділення Чернівецької філії АТ КБ «Приватбанк».
 12. Жук Галина Василівна – директор Чернівецької філії АТ «ОТП Банк».
 13. Семенюк Віталій Олександрович – заступник директора, начальник управління фінансового забезпечення та публічних закупівель департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.
 14. Куцик Степан Дмитрович – директор ЦОК «Чернівці» Карпатського РУ ПрАТ СК «Альфа страхування».

Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доц. Бак Н.А. презентувала ключові моменти вдосконалення освітньої програми з огляду на її унікальність і відповідність механізму підготовки фахівців за європейськими стандартами. Бак Н.А. зауважила на значимості практичних навичок для підготовки фахівців у всіх сферах фінансів як приватних, так і публічних, від мікропідприємств до державних установ.

У свою чергу, гарант магістерської програми доц. Грешко Р.І., наголосив, що дуже важливо, щоб студенти мали змогу підвищувати власну кваліфікацію, навчаючись на освітньому рівні «магістр», та отримали практичне застосування отриманих знань. Він прокоментував запропоновані зміни до освітньої програми другого рівня вищої освіти, яка охоплює три напрямки: публічні фінанси, корпоративні фінанси та фінансове посередництво.

Завідувач кафедри фінансів і кредиту професор Нікіфоров П.О. зазначив, що представлені програми є унікальними, зокрема, освітня програма магістерського рівня відрізняється від програм інших вузів тим, що враховує особливості ухвалення управлінських рішень, а саме: систему поведінкових фінансів, особливості застосування Fin Tech в умовах цифровізації, специфіку процесів фінансового моніторингу в цих умовах.

Представлені зміни до освітніх програм викликали жваву дискусію та підтримку фінансистів-практиків, які відзначили розвиток практичної спрямованості програм відповідно до запитів сучасного економічного середовища.

Директор АТ ОТП Банк Жук Галина Василівна підкреслила актуальність практичних умінь і навичок фінансистів щодо торгівлі цінними паперами, криптовалютою, а також механізму залучення коштів інвесторів для стартапів в Україні.

Директор ТОВ «Марвіон Академі», ТОВ «Вест Груп» Ретузін Олексій Богданович зазначив, що отримані в університеті знання мають важливе значення для успішної кар’єри, проте необхідним є формування не тільки теоретичної бази, а й практичних навичок. Він запропонував посилити увагу до облікових дисциплін, зокрема, наголосив на обов’язковості вивчення фінансового обліку майбутніми фахівцями-фінансистами, які працюватимуть на підприємствах.

Директор головного відділення Чернівецької філії АТ КБ «Приватбанк» Гуцул Наталія Іванівна відзначила важливість такої ініціативи, як бізнес-інкубатор для отримання практичного досвіду і підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Голова правління ПрАТ «Імпульс» Плахута Олена Іванівна також зауважила на необхідності якісних практичних занять і продуктивної виробничої практики студентів. Крім того, досвідченим управлінцем було наголошено на важливості формування у студентів лідерських навичок і почуття відповідальності за кожне ухвалене рішення.

Директор ЦОК «Чернівці» Карпатського РУ ПрАТ СК «Альфа страхування» Куцик Степан Дмитрович погодився з колегами та зазначив, що саме мотивація студентів до навчання і виховання лідерських якостей має важливе значення для їх успішної фахової підготовки.

Гаранти освітніх програм подякували зовнішнім стейкхолдерам за активну участь у виробленні напрямків удосконалення освітніх програм. У підсумку всі учасники зустрічі погодилися, що для поглиблення практичної складової освітніх програм необхідні спільні зусилля усіх учасників освітнього процесу, що забезпечить формування у випускників професійних компетентностей і забезпечить їх високу конкурентоспроможність на ринку праці.

Галерея