Відбулася зустріч колективів двох кафедр: фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва з метою обговорення змін до освітніх програм

11 квітня 2022 р. на економічному факультеті відбулася зустріч колективів кафедр фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва для обговорення змін до освітніх програм: «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Зі вступним словом до присутніх звернувся завідувач кафедри фінансів і кредиту проф. Петро Опанасович Нікіфоров. Він зазначив, що з метою оптимізації освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» було прийнято спільне рішення двох кафедр про інтеграцію і, як наслідок, – рішення Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича про приєднання кафедри публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва до кафедри фінансів і кредиту з 1 вересня 2022 року. У зв’язку із цим виникла потреба уніфікувати освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Над виконанням такого завдання працювали робочі групи на чолі з гарантами освітніх програм.

У своєму виступі доц. Бак Н.А., гарант освітньої програми першого бакалаврського) рівня, висловила подяку всім, хто долучився до розробки змін до освітньої програми, охарактеризувала її унікальність та повідомила про ключові зміни в переліку обов’язкових та вибіркових компонент. Викладачами кафедр відмічена відповідність даної програми європейським стандартам вищої освіти.

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня доц. Грешко Р.І. сфокусував увагу присутніх на унікальності програми, яка полягає у підготовці інноваційно-орієнтованих фахівців з урахуванням соціально-психологічних детермінантів поведінки при ухваленні фінансових рішень.

Учасниками зібрання ухвалені рішення про розміщення змін до освітніх програм на сайті кафедри фінансів і кредиту для громадського обговорення, а також про організацію зустрічей зі здобувачами вищої освіти даних освітніх програм та зовнішніми стейкголдерами.

Галерея