Відбулася зустріч із внутрішніми стейкхолдерами вищої освіти з метою обговорення змін до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування»

14 квітня 2022 р. відбулася зустріч із внутрішніми стейкхолдерами вищої освіти двох кафедр: фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва з метою обговорення змін до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування».
Гарант освітньої програми доц. Бак Н.А. детально презентувала пропоновані робочою групою ключові зміни в переліку обов’язкових і вибіркових компонент освітньої програми з огляду на її унікальність та відповідність стандарту вищої освіти зі спеціальності.

У своєму виступі завідувач кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфоров П.О. наголосив на тому, що здобувачам першого-другого курсу, які навчаються за освітньою програмою «Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво», доцільно перейти на навчання за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

Студенти виявили неабияку зацікавленість з приводу можливості внесення змін до вибіркових компонент, щодо вибору навчальних дисциплін. Учасники зустрічі виробили спільні орієнтири щодо оновлення освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» для забезпечення її практичної орієнтованості відповідно до актуальних змін у сучасному економічному середовищі.

Галерея