Відбулася зустріч із внутрішніми стейкхолдерами вищої освіти з метою обговорення змін до освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування»

14 квітня 2022 р. відбулася зустріч із внутрішніми стейкхолдерами вищої освіти двох кафедр: фінансів і кредиту та публічних, корпоративних фінансів і фінансового посередництва з метою обговорення змін до освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування».

Гарант освітньої програми доц. Грешко Р.І. наголосив на важливості продовження навчання в магістратурі, детально представив пропоновані в переліку обов’язкових і вибіркових компонент зміни освітньої програми з огляду на її унікальність з позиції поведінкових фінансів і відповідності європейським стандартам вищої освіти.

Завідувач кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфоров П.О. зауважив, що викладання дисциплін відбувається у поєднанні традиційних та інноваційних форм і методів навчання, зазначив важливість вивчення поведінкових фінансів і фінансового моніторингу, які є основними складовими успішного управлінця у сфері фінансів.

Студенти проявили зацікавленість щодо вибіркових компонент, можливості широкого вибору предметів. Учасники зібрання виробили спільне бачення змін до освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Галерея