Пройшов вебінар з академічної доброчесності

На кафедрі фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича триває організаційно-методична робота по застосуванню в освітньому процесі стандартів академічної доброчесності.

27 жовтня 2021 року третьокурсниця, студентка спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Гоянюк Романа взяла участь у вебінарі з академічної доброчесності. Спікери вебінару Горохолінська Ірина Володимирівна та Медіна Тетяна Вячеславівна поглибили знання студентів щодо дотримання правил академічної доброчесності та деталізували інформацію про уникнення плагіату в наукових роботах здобувачів освіти.

Одночасно доценти кафедри фінансів і кредиту Гладчук Ольга Михайлівна, Марич Максим Григорович та Марусяк Наталія Леонідівна успішно завершили навчання за он-лайн курсом
«Академічна доброчесність в університеті», організованому Центром
забезпечення якості освіти Національного університету “Києво-Могилянська академія” на платформі БУМ.

Галерея