Науковий семінар на тему: “Вплив інституційних (соціокультурних) та поведінкових факторів на розвиток малого бізнесу і стартапів, їх фінансування (крізь призму генезису економічної науки)”

12 квітня на кафедрі фінансів і кредиту відбулася Науковий семінар на тему: Вплив інституційних (соціокультурних) та поведінкових факторів на розвиток малого бізнесу і стартапів, їх фінансування (крізь призму генезису економічної науки).
Доповідач Ткач Євген Вікторович.
Основні тези виступу:
1. Одним з основних факторів який впливає на розвиток малого бізнесу і стартапів (їх фінансування) та соціально-економічний розвиток загалом є неформальні інституції (мислення, світогляд, цінності та ін…) які змінюються повільно. Не виникає заперечень те, що їхні діяльність, дії й модель поведінки є похідними від особливостей мислення і морально-психологічного та емоційного стану.
2. На зміну мислення впливає низка інституційних та соціокультурних факторів, проте одним з основних є інформація і знання яку отримують економічні суб’єкти.
3. Різна інтерпретація інформації (в т.ч. інтерпретація інформації про історію), канали її отримання та реакція на неї є причиною виникнення ситуації інформаційної асиметрії усунути яку, а відповідно – схильність до вияву ірраціональності у поведінці всіх економічних суб’єктів неможливо. Тому, необхідно з’ясувати яким чином з урахуванням відповідних обставин можна вплинути на їх мотивацію.
4. Саме позитивні емоції та морально-психологічний клімат дадуть змогу забезпечити активізацію процесу мислення і спрямування його у відповідному напрямку.
5. Це насамперед потрібно врахувати при стратегуванні і реалізації економічної політики у взаємодії та координації з іншими видами політики (соціальною, гуманітарною, інформаційною, державною політикою у сфері маркетингу і брендингу та ін.) з огляду на актуальність у сучасних умовах ідей, які висловлюють розробники теорії поведінкової економіки і нової інституціональної економічної теорії (а також представники інших економічних шкіл які є надбанням світової економічної науки).
Традиційно були питання до доповідача, дискусія та обговорення актуальної проблематики!